Klaas van Roozendaal prijs

In 2002 heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie de Klaas van Roozendaalprijs in het leven geroepen. De prijs is bedoeld voor personen die actueel of in het verleden door middel van publicaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied van de psychomotorische therapie in Nederland en/of Vlaanderen. De prijs bestaat uit een geldbedrag, een kunstobject en een juryrapport. 

Klaas van Roozendaal (1926-1996) was een van de eerste bewegingstherapeuten in Nederland. Hij werkte aan de St. Willibrordusstichting in Heilloo. Hier ontwikkelde hij zijn methode voor bewegingsonderzoek in de psychiatrie. Hij was mede oprichter van de Nederelandse Vereniging voor BewegingsTherapie, de voorloper van de NVPMT en hij was de eerste voorzitter. Hij schreef vele artikelen over het beweginsonderzoek in de psychiatrie en de waarde van de bewegingstherapie in Nederland. In 1967 promoveerde hij in Leuven.

 

Winnaars 2017

Winnaar professional: Cees Boerhout 
Cees Boerhout schrijft aansprekende artikelen, die zich kenmerken door originaliteit en zorgvuldigheid. Cees Boerhout is in staat gebleken zelf een interventie te ontwikkelen voor patiënten met eetstoornissen en deze gedurende een aantal jaren te onderzoeken. Hij heeft in die periode al vele artikelen geschreven, wat geleid heeft tot een promotie met als onderwerp de behandeling van agressieproblematiek bij eetstoornissen. Cees Boerhout draagt met zijn werk in hoge mate aan het verwetenschappelijken van de psychomotorische therapie.

 

Winnaar van Master scriptie: Marco Mulder 
Marco Mulder schreef een masterthesis aan de Master PMT aan de Hogeschool Windesheim. De thesis doet verslag van een onderzoek naar een geprotocolleerde behandeling van patiënten met PTSS. Voor de jury was van doorslaggevend belang dat het onderzoek liet zien dat je ook als psychomotorisch therapeut in het werkveld, zelf een interventie kunt ontwikkelen en die kunt onderzoeken. Wij hopen dat Marco andere collega’s hiermee zal inspireren en heeft geïnspireerd. 

 

Winnaar Bachelor scriptie: Lotte ten Thije 
Lotte heeft met haar scriptie een zeer mooie aanzet gegeven voor de start van een vernieuwde module voor moeder en kind. Haar scriptie geeft een helder beeld van de problematiek, maar vooral ook van de behandeling ervan door middel van psychomotorische therapie. 

 

Winnaars in eerdere jaren

De prijs in de categorie proffesional is toegekend aan:

2017: Cees Boerhout

2015: Mia Scheffers

2013: Johan Simons

2010: Claudia Emck

2009: Michel Probst

2006: Jan de Lange

2004: Monique Hammink

2002: Ruud Bosscher