5 oktober 2022 20:00 - 21:00

Webinar & PMT

Webinar 5 oktober 20.00 uur

Verslaving & PMT:

Een uitwisseling over de rol van de psychomotorische therapie bij de behandeling van mensen met een verslaving, actuele inzichten en de stand van het onderzoek.

Welke vormen van psychomotorische therapie bied je aan als er sprake is van verslaving? Wat is daarvoor de inhoudelijke overweging en wat weten we over de stand van het wetenschappelijk onderzoek? De NVPMT werkveldgroep Verslaving organiseert een gratis webinar op 5 oktober van 20:00 – 21:00 uur. Daarbij komt in presentaties voor PMT-ers recente en relevante informatie aan de orde over het ontstaan en de gevolgen van verslaving en een overzicht over (nieuwe) interventie-mogelijkheden.  Ook wordt er stilgestaan bij de onderbouwing van lichaams- en bewegingsgericht aanbod gericht op de verslaving zelf, achterliggende problemen en op de consequentie in het dagelijks leven *.

De NVPMT werkveldgroep Verslaving is een netwerk voor PMT-ers waarin ervaringen worden uitgewisseld en initiatieven worden ondernomen waar het gaat om nieuwe interventies, de borging binnen het veld en de profilering als professionals naar de buitenwereld. Waar het accent ligt op PMT-ers werkzaam in de (intramurale) verslavingszorg zijn ook PMT-ers die elders werkzaam zijn welkom, zoals vanuit de (forensische) GGZ en de  zorg voor mensen met een verstandelijke beperking omdat ook hier vaak sprake is van verslaving als comorbide problematiek. Het doel van deze webinar is mede om verbinding te leggen tussen PMT-ers en ook te kijken hoe dit in de toekomst het best vormgegeven kan worden.

Programma

- Leon Stoffels, PMT-er Pompe kliniek, over verslaving vanuit psychomotorisch perspectief, achtergrond en interventies

- Jooske van Busschbach, Hogeschool Windesheim,  over onderzoek naar (de effecten van) psychomotorische therapie voor mensen met verslavingsproblematiek

-  Uitwisseling van ervaringen en daarnaast discussie over ideeën en behoeften vanuit het werkveld en wat een werkveldgroep verslavingszorg daarbij kan bieden.

Wanneer?

Woensdag 5 oktober 2022 van 20 uur tot 21 uur

Voor wie?

Psychomotorisch therapeuten die werken met cliënten met verslavingsproblematiek

Opgeven?

Via deze link https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/63186254034cb60242441a69/Webinair-Verslaving-PMT

* Recent verscheen het boek Psychomotor interventions for mental health met daarin een hoofdstuk over PMT bij verslaving geschreven door Leon Stoffels, Jooske van Busschbach, Krista van Berkel, Jan de Lange en Hein de Haan. Tijdens de webinar staat de informatie uit dit hoofdstuk centraal. In de toekomst is het de bedoeling ook webinars te organiseren vanuit andere invalshoeken waaronder de neuropsychologie.