Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Als je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan moet je dit schriftelijk doen vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.

Je kunt opzeggen door een e-mail te sturen aan info@vaktherapie.nl. Je opzegging is definitief wanneer je een bevestiging van ons als FVB hebt ontvangen.