Waar houdt het bestuur zich mee bezig?

29 juli 2019

Waar houdt het bestuur zich mee bezig?

  • Herschrijven beroepscompetentieprofiel.

Stand van zaken Beroepscompetentieprofiel PMT. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Het is (nog) niet gelukt!

Ondanks meerdere oproepen onder de verenigingsleden, individuele benaderingen en het betrekken van de opleidingen voor psychomotorische therapie is het tot op heden niet gelukt om een werkende schrijfgroep te formeren om het beroepscompetentieprofiel (BCP) te herschrijven. Dit maakt dat de deadline van juli 2019 niet gehaald is.

Het is nog steeds wenselijk dat het BCP PMT herschreven gaat worden aangezien de laatste versie dateert van 2008. Hier zal wederom actie op uitgezet gaan worden. Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen.

Op korte termijn is het gevolg van het niet halen van de deadline dat er vanuit PMT geen input geleverd gaat worden voor de herziening van het beroepscompetentieprofiel vaktherapeut (gecoördineerd door Huub Notermans). De NVPMT doet dus op dit punt niet mee. Het moet nog blijken wat hier de gevolgen van zullen zijn. Voor nu is dit de huidige situatie.

Barry Reijs KI-Werkveldgroepen NVPMT 06 18648378 werkveldgroepen@nvpmt.nl

  • Artikel. 34.

Er zijn vele gesprekken geweest rondom dit onderwerp, zowel met de andere vaktherapeutische verenigingen, met de betreffende opleidingen als ook met het ZIN.  In deze fase kunnen we mededelen dat dit een nog lopend project is en dat we als bestuur jullie hopelijk na de zomer meer nieuws kunnen geven.  

  • Samenwerkingen

In het kader van samenwerkingen zijn er ontmoetingen geweest met het VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cecar en Mensendieck) om te onderzoeken of er een vruchtbare samenwerking mogelijk is. Dit is nog steeds in volle gang.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht