Promotie Hanneke Kalisvaart over somatische symptoomstoornis en lichaamsbeleving

13 augustus 2019

Promotie Hanneke Kalisvaart over somatische symptoomstoornis en lichaamsbeleving

In juni 2019 is Hanneke Kalisvaart, psychomotorisch therapeut bij Altrecht GGZ en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn bij de Universiteit van Utrecht, gepromoveerd op het proefschrift 'Body-relatedness in somatic Symtom disorder'. 

Het is een vernieuwende combinatie van verschillende explorerende onderzoeken naar verbetering van de diagnostiek bij mensen met een somatoforme stoornis gericht op de relatie met het lichaam. Vanuit de psychomotorische therapie wordt aansluiting gezocht bij enerzijds de beeldende therapie en de wijze waarop tekeningen inzicht geven in de relatie die mensen tot hun eigen lichaam hebben en anderzijds de fysiotherapie en de mogelijkheden voor een gestructureerde observatie.

https://www.uu.nl/agenda/promotie-somatisch-symptoomstoornis-en-de-beleving-van-het-lichaam

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht