Werkvorm klimmen

27 november 2019


Werkvorm: ga klimmen met de cliënt.

Inmiddels zijn er in Nederland meerdere PMTers die een klimmuur bezitten op het werk of extern een klimhal of boulderhal bezoeken en hierin een koppeling maken vanuit PMT. Bij zowel individueel, groep én systeem/relatie therapie kan het klimmen ingezet worden.
Maakt een cliënt de keuze om een zeer eenvoudige route te nemen of legt hij/zij de lat veel te hoog? Wat voelt de cliënt in het lijf tijdens het klimmen? In hoeverre is de cliënt vertrouwd met zijn lijf en/of vertrouwt hij de therapeut? Kan de cliënt zijn/haar grenzen aangeven wanneer de route te lastig is, of tijdens de route rust nodig heeft door de zekeraar te laten 'blocken'? Dit zijn enkele voorbeelden voor vraagstukken van de cliënt. Gezamenlijk met het systeem en/of relatie werkt deze bewegingsgerichte insteek van PMT. Tijdens het klimmen moet er worden gecommuniceerd, om hulp worden gevraagd, feedback gegeven worden en is het van groot belang dat men elkaar vertrouwd en dit ook naar elkaar uitspreekt indien er geklommen gaat worden. Scala aan mogelijkheden vanuit het klimmen.

Ons advies: ga het een keer zelf ervaren en probeer het - indien mogelijk - toe te passen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht