Nieuwe werkwijze declaraties!

02 december 2019


Beste lezer,

Nieuwe Penningmeester
December 2019 zal Douwe Kerkstra starten als penningmeester voor de NVPMT. Deze maand zal hij worden ingewerkt. Douwe zal geen bestuursfunctie bekleden. Binnenkort zal hij zich voorstellen in de nieuwsbrief.

Door deze overgang zal de verwerkingstijd van de declaraties langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Einde verwerking declaraties door verenigingscoördinator
Tot nu toe konden declaratieformulieren verzonden worden naar de verenigingscoördinator. Vanaf 1 december is het niet meer mogelijk de declaratieformulieren naar de verenigingscoördinator te verzenden.

Deze kunnen verzonden worden naar: penningmeester@nvpmt.nl

Nieuw declaratiesysteem (zie documenten)
Voor alle vaktherapeutische verenigingen geldt er een nieuw declaratiesysteem. Dit houdt in dat het declaratieformulier voor alle verenigingen gestandaardiseerd is. Dit heeft als gevolg dat de 'oude' declaratieformulieren niet meer in behandeling worden genomen. Onderstaand vindt u het juiste declaratieformulier inclusief handleiding.

Nieuw declaratieformulier
Uitleg aanleveren declaratieformulier

Declaraties 2019
Alle declaraties van 2019 dienen vóór 15 december 2019 ingediend te worden!
Let op: oude declaratieformulieren worden niet in behandeling genomen en retour gezonden!

Namens het bestuur NVPMT,

Norbert, Barry en Brechje

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht