PMT'ers opgeleid tot systeemspecialist in 2 jaar

25 februari 2020

PMT'ers opgeleid tot systeemspecialist in 2 jaar

Systeemtherapie-opleiding tot erkend systeemspecialist

Een tweejarige opleiding op masterniveau voor de hbo-opgeleide hulpverlener die zich wil specialiseren op het gebied van complexe relationele problematiek binnen sociale systemen zoals echtparen, (samengestelde) gezinnen, pleeg- en adoptiegezinnen en families met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek.

Waarom een systeemspecialist?

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door ontwikkelingen waarin de overheid zich in toenemende mate terugtrekt, de mens meer zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn gezondheid en welzijn en de oplossing voor problemen meer gezocht moet worden in de context waar het probleem zich voor doet. Klinische zorg, justitiële en residentiele voorzieningen worden in hoog tempo afgebouwd. Dwang en drang moeten worden teruggedrongen.

Tegelijkertijd neemt de individualisering en sociale uitstoting toe. Omdat de mens een sociaal wezen is,  groeit door deze  maatschappelijke ontwikkeling het belang en de behoefte om je verbonden te voelen met jezelf in relatie tot je omgeving. Hiertoe is nodig dat wij als mensen de balans weten te vinden in ons denken en ons voelen.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen  vragen om een (ambulante) hulpverlener die met een hoge mate van  deskundigheid in staat is om in zo kort mogelijke tijd duurzame veranderingen te bewerkstelligen. Efficiëntie en effectiviteit moeten nagestreefd worden. In de opleiding leer je niet alleen wat je doet en hoe je systeemgericht kunt werken, maar vooral staat het eigen maken van de systemische visie centraal. 

Meer informatie over deze opleiding kun je vinden op de webiste van T&C Systeemtherapie 
https://www.tencsysteemtherapie.nl/systeemtherapie-opleiding/

Een samenvatting van deze opleiding in flyterformat is hier te downloaden als PDF https://nvpmt.nl/download/?id=161238

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht