Aankondiging ledenraadpleging PMT vanuit de FVB !

27 januari 2021

Beste PMT-ers,

Zoals jullie weten is in 2017 de Generieke Module Vaktherapie (GMVT) vastgesteld. De GMVTT beschrijft de inhoud en organisatie van vaktherapie en de wijze waarop psychische aandoeningen met behulp va vaktherapie kunnen worden behandeld. Het helpt cliënten, behandelaars en verwijzers in het kiezen voor de inzet van vaktherapie in een behandeltraject.

Vanuit verschillende zorgstandaarden wordt er verwezen naar de GMVT waardoor het een waardevol document is in de erkenning van de vaktherapie en valt het onder ‘verzekerde zorg’. De GMVT is niet in beton gegoten, de tijd en de inzichten schrijden voort en dus is afgesproken om de diverse generieke modules die ontwikkeld zijn (waaronder de GMVT), periodiek te herzien. De GMVT wordt zeer waarschijnlijk in 2022 ter herziening aangeboden aan AKWA GGZ. Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en bestaat om continu de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen ze door het ontwikkelen en beheren van de kwaliteitstandaarden.

In dit herzieningsproces is jouw inbreng belangrijk om de psychomotorische therapie vanuit de praktijk te vertegenwoordigen.
Hierom is er een achterbanraadpleging ontwikkeld in een vorm van een vragenlijst.
Deze vragenlijst zal binnenkort vanuit de FVB worden verstuurd.

Hierbij de oproep aan alle PMT-ers om deze vragenlijst in te vullen.

Help ons om een beeld te krijgen van aandachtspunten voor het herzieningsproces die voor de Psychomotorische therapie belangrijk zijn.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van de NVPMT en de projectgroep GMVT, waarin de PMT vertegenwoordigd is door Maarten Roovers.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht