Onderzoek PMT

27 januari 2021

Vanuit de portefeuille kennisinnovatie & onderzoek is het streven informatie over PMT-onderzoek dichterbij het werkveld te brengen. Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. In de nieuwsbrief van november 2020 is de aftrap gedaan voor deze onderzoeksrubriek. Hieronder volgt een presentatie van onderzoek naar PMT-gezinstherapie in een mooie Vlaams-Nederlandse samenwerking. We danken Marco Visser hartelijk voor deze bijdrage!
 

Namens het bestuur,
Cees Boerhout

Onderzoek Psychomotorische gezinstherapie; een Vlaams-Nederlandse samenwerking

Binnen Euthopia een centrum in Breda voor systeem gerichte behandelingen en systemische opleidingen is er 15 jaar ervaring bij therapeuten met psychomotorische gezinstherapie (PMGT). Het is ondertussen voor ons een bekende en in de praktijk helpende en vaak ingezette manier van werken die aansluit bij diverse gezinsvragen. In de opleiding (PMGT) van Euthopia zien we dat steeds meer psychomotorisch therapeuten en systeemtherapeuten op zoek zijn naar hoe je het bewegings- en ervaringsgericht werken kan combineren met het systemisch denken en werken. Daarnaast merken we op dat er steeds meer verwijzers heel specifiek verwijzen naar deze manier van behandelen. Dat verbaast ons niet aangezien we van gezinnen en collega’s goede feedback krijgen op deze methode.

Vanuit deze ervaringen hebben we enkele praktijkgerichte artikelen kunnen schrijven die hier te downloaden zijn ( https://gezinspmt.nl/publicaties/ ). Mede hierdoor, is er een uitgewerkte manier van werken ontstaan die houvast biedt aan therapeuten die hiermee willen beginnen. 

Er is beperkt en kleinschalig onderzoek gedaan naar PMGT. Om hierop voort te bouwen hebben Marco Visser, psychomotorisch therapeut, systeemtherapeut en opleider bij Euthopia en EiE en dr. Tine van Damme verbonden aan Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie van de KU Leuven sinds 2018 de handen in elkaar geslagen waarin praktijk en onderzoek elkaar goed weten te vinden.

Onderzoeksproject

Het pilot onderzoek heeft een subsidie gekregen van zowel de Vlaamse als de Nederlandse verenging voor psychomotorische therapie (VVPMT en de NVPMT) en wordt ook financieel en praktisch ondersteund door praktijk EiE in Etten Leur. Daarnaast zijn aangesloten Prof. dr. Inge Glazemakers, onderzoeker en docente Universiteit Antwerpen, en Monique Smetsers, psychomotorisch therapeut en onderzoek psychologe praktijk EiE.

Voor deze pilotstudie zal een mixed modeldesign gebruikt worden. Kwantitatieve data zal verkregen worden door middel van vragenlijsten en een observatieopdracht. Kwalitatieve data zal verkregen worden middels diepte-interviews. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens biedt de mogelijkheid om een brede indruk te krijgen van de mogelijke invloeden van de PMGT. Het opzet van de studie is exploratief, zodat er later een bewuste keuze kan gemaakt worden voor een mogelijke vervolgstudie.

We hebben de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  1. Wat is de invloed van (de multidisciplinaire behandeling met) PMGT op het stressniveau en de empowerment van de ouder(s)/opvoeder(s)?
  2. Wat zijn de verschillen in interacties tussen de gezinsleden tijdens een samenwerkingsopdracht voor en na de PMGT-behandeling?
  3. Hoe wordt de invloed van PMGT beoordeeld door gezinsleden en ingeschat door PMGT-therapeuten? a. Wat wordt door familieleden beschreven als belangrijke interventies binnen PMGT en wat wordt er gemist door familieleden? b. Wat wordt door PMGT-therapeuten beschreven als belangrijke interventies voor de familieleden?

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek of PMGT? Kijk op http://www.gezinspmt.nl of neem dan contact op met Marco Visser marco@euthopia.nl of dr. Tine van Damme tine.vandamme@kuleuven.be

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht