Vakantiegroet bestuur

29 juni 2021

Na een drukke periode met steeds wisselende werkomstandigheden willen we iedereen namens het bestuur een hele fijn zomer (vakantie) wensen.

Als bestuur zullen we ook even lekker offline gaan en zijn we vooral de maanden juli en augustus minder goed bereikbaar. Ook het secretariaat is in die periode wisselend op vakantie dus houdt rekening met enige vertraging in de verwerking van je vragen.

De afgelopen periode zijn we als bestuur vooral bezig geweest met het uitzetten van het meerjarenbeleidsplan en de acties die hieruit volgen. Vanuit pr is er een pilot geweest met een maandthema online. Elke maand heeft Sven Marcé dit opgezet en begeleid waarbij er collega’s gevonden werden die hun kennis op het gebied van buitensport, boksen, eetstoornissen en trauma wilden delen met collega’s. We zullen deze opzet de komende maanden evalueren, maar gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers verwachten we hier een vervolg aan te kunnen geven. Vanuit pr wordt er tevens gewerkt aan een actie rondom de studenten van de opleidingen die in september zal plaatsvinden en gaan we wederom een speciale studiedag voor de jonge werkers organiseren met behulp van een studentencongres. En we hebben binnenkort een nieuw pr-filmpje voor de NVPMT!

De werkgroep studiedagen is enthousiast begonnen met de organisatie van de NVPMT-studiedag in het voorjaar van 2022 wat na alle beperkingen weer een live ontmoeten van elkaar wordt. Iets waar wij als bestuur erg naar uitkijken!!

Vele werkveldgroepen zijn de afgelopen periode bij elkaar gekomen om te ontmoeten, starten, ontwikkelen en het organiseren van hun eigen specifieke studiedagen. Houdt dus de agenda op de website in de gaten om deze niet te missen.
Linda Schumm gaat afscheid nemen in ons bestuur, maar Bas Dopheide neemt dat stokje al geleidelijk over, waardoor we de lijn die is ingezet rondom de werkveldgroepen voort kunnen zetten.

Op gebied van onderzoek hebben we natuurlijk al veel berichten gestuurd. Zo is het nieuwe BCP afgerond, met nogmaals dank aan Olivier Glas en Cees Boerhout. Een belangrijk document om richting te geven aan het onderwijs maar ook om ons beroep te profileren bij stakeholders. In samenwerking met velen is dit een mooi document geworden. Ook is er de stand van de wetenschap en praktijk ontwikkeld en te vinden op de website. Een document met alle recente onderzoeken op een rij. Er wordt achter de schermen druk meegedacht, geschreven aan de herziening van vele richtlijnen en zorgstandaarden om daarmee de positie van de PMT (en breder vaktherapeutische beroepen) in de GGZ-trajecten te borgen.

We hebben in de nieuwsbrieven een inkijkje willen geven in de inmiddels vele collega’s die bezig zijn met onderzoek op het gebied van de PMT. Zo zijn we als vereniging ook trots op de prestatie van Tina Bellemans die op 21 juni gepromoveerd is op haar onderzoek naar de PMT behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking en agressieproblemen.

Maar ook naar buiten gericht gebeurt er veel. Een deel was natuurlijk zichtbaar in de Corona periode. Maar ook de gesprekken met zorgverzekeraars, ZiN, zorgprestatiemodel, SKJ en anderen lopen. Er wordt hard gewerkt aan een lobby en een positionering van ons vak. Iets wat vaak pas zichtbaar en voelbaar wordt als het niet gelukt is. Maar dankzij de inzet van zeer gedreven collega’s binnen de FVB en ons eigen bestuur lijken we langzaam meer zichtbaar te worden. De twee nieuwe boeken met de ‘state of the art’ op het gebied van de PMT worden gebruikt om stakeholders inzicht te geven in de kwaliteit van onze therapeutische interventies, de onderbouwing en de waarde die dat heeft in de praktijk.

 

Met een groeiende vereniging en een hoop enthousiaste collega’s gebeurt er veel. Maar nu eerst even genieten van een welverdiende vakantieperiode voor iedereen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht