Onderzoek PMT

29 juni 2021

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Hieronder volgt een presentatie van promotieonderzoek op het gebied van PMT in de diagnostiek van mensen met een posttraumatische stress stoornis. We danken Minke van de Kamp hartelijk voor deze bijdrage!

Namens het bestuur,
Cees Boerhout

 

Promotieonderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van een psychomotorisch diagnostisch instrument (PMDI) voor patiënten met een posttraumatische stress stoornis.

Mijn naam is Minke van de Kamp, psychomotorisch therapeut, opgeleid op de Vrije Universiteit, faculteit der Bewegingswetenschappen. Ik werk als parttime psychomotorisch therapeut bij PsyQ op de afdelingen psychotrauma en stemmingsstoornissen en bij Antes op de acute gesloten opname. Daarnaast werk ik parttime als docent PMT op de Vrije Universiteit, faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Ik ben afgestudeerd in 2007 en toen betrokken geraakt bij het onderzoek van mijn voormalige stagebegeleidster, Marja Zwart, naar de betrouwbaarheid en validiteit van een psychomotorisch (observatie-)instrument voor patiënten met een posttraumatische stress stoornis (PTSS).  Dat onderzoek is uitgegroeid tot mijn promotietraject, wat ik nu doe naast mijn fulltimebaan.
 

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) gaat samen veel (psycho)fysiologische symptomen, waarvan veel last en beperking in functioneren wordt ervaren. Daarnaast is er een verhoogd risico op somatische aandoeningen, als gevolg van chronische stressreacties en mogelijk een ongunstige levensstijl. Ook zijn er vaak problemen met emotioneel bewustzijn, zoals alexithymie, die de verbale informatieverwerking verstoren. Dit beïnvloedt zowel de diagnostiek als de behandeling voor patiënten met PTSS. Ik doe onderzoek psychomotorische therapie in de diagnostiek en behandeling van patiënten met PTSS.

Een deelstudie (deelstudie en publicatie 1) daarvan was de ontwikkeling van het instrument wat Marja Zwart opgezet heeft, tot de huidige vorm. In de huidige vorm geeft het instrument toegevoegde (non-verbale) informatie over het psychomotorisch functioneren van de patiënt en om specifieke indicaties te stellen voor lichaams- en bewegingsgerichte behandelingen voor PTSS.
 

Als vervolg daarvan (deelstudie 2) is onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument in zijn huidige vorm gepland. Deze interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt onderzocht met behulp van de DOMENIC-methode (Cicchetti, Fontana, & Showalter, 2009; Cicchetti, Showalter, & Rosenheck, 1997), waarbij 20 onafhankelijke observators 3 video opnames van het PMDI bekijken.

Deelstudie 3 bestaat uit een systematische review en meta-analyse naar de effectiviteit van lichaams- en bewegingsgerichte interventies voor patiënten met PTSS, die is afgerond en gepubliceerd.
 

Voor deelstudie 4 is data verzameld over de lichaamsbeleving van patiënten met PTSS, die ik momenteel aan het analyseren ben.

Dit onderzoek is een PhD traject aan de Vrije Universiteit, faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen en wordt gesuperviseerd door Dr. C. (Claudia) Emck (universitair docent en onderzoeker PMT); Dr. W.J. (Mia) Scheffers (associate lector, hogeschool Windesheim),  Prof. Dr. P.J. Beek (decaan van de faculteit en hoogleraar coördinatiedynamica); en Prof. Dr. P. Cuijpers (hoogleraar klinische en neuropsychologie).

Publicaties:

  • Kamp, M. M. van de, Scheffers, M., Hatzmann, J., Emck, C., Cuijpers, P., & Beek, P. J. (2019). Body‐and movement‐oriented interventions for posttraumatic stress disorder: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Traumatic Stress, 32(6), 967-976.
  • Kamp, M. M. van de, Emck, C., Cuijpers, P., & Beek, P. J. (2018). A psychomotor diagnostic instrument for patients with post-traumatic stress disorder. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 2018, 1-17.
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht