Wijziging erkenning VU Bewegingswetenschappen in combinatie met minor PMT

28 september 2021

Voor de zomer heeft de weging van de VU Bewegingswetenschappen in combinatie met de minor PMT plaatsgevonden door de Commissie van Toelating van de NVPMT.

Elke opleiding in Nederland wordt om de 6 jaar geaccrediteerd door de NVAO. Dit is de instantie die de kwaliteit van bestaande opleidingen beoordeelt in opdracht van het ministerie van onderwijs. Na deze accreditatie is de vervolgstap voor erkende opleidingen van de NVPMT, dat het curriculum van de opleiding aangeboden wordt aan de Commissie van Toelating (CvT) van de NVPMT. Dit om de opleiding op de inhoud te wegen volgens de criteria die daartoe zijn opgesteld.

Dit gebeurt langs de ‘meetlat’ van:

- het Beroeps Competentie Profiel GZ Vaktherapie (BCP, 2020)

- het Beroepscompetentieprofiel PMT

- de European Forum voor Psychomotricity normering (minimale bachelor criteria), de EFP- norm

- de Dublin descriptoren

- de Psychosociale Basiskennis (PSBK) die alle vaktherapeuten moeten beheersen

In mei 2021 heeft, met enige vertraging na de NVAO-accreditatie, de weging van de VU Bewegingswetenschappen in combinatie met de minor PMT plaatsgevonden.

Ook doordat de regels zijn aangescherpt vanuit onder andere de zorgverzekeraars dat alleen initiële opleidingen tot een beroep in de zorg leidt tot declarabele zorg, voldoet de opleiding op dit moment niet aan de gestelde eisen. Daarmee heeft de CvT van de NVPMT geen positief advies voor erkenning af kunnen geven aan het bestuur van de NVPMT.


Vanuit de NVPMT hebben we hier contact over gezocht met de VU. De VU heeft daarin aangegeven dat er een duidelijke keuze is voor de focus op het academische niveau en dat daarin een uitbreiding van praktisch methodische vakken niet de richting van ontwikkeling is. Daarmee is de verwachting dan ook dat er op korte termijn geen veranderingen plaats zullen vinden waarbij de weging tot een positieve aanbeveling voor erkenning zou leiden.
 

De huidige studenten van bewegingswetenschappen en de minor PMT zijn deze gestart met de vooronderstelling dat ze lid zouden kunnen worden van de NVPMT. Daarom zijn we als NVPMT bezig om voor een overgangsregeling te zorgen voor deze studenten.
Een nieuwe, aankomende lichting studenten die de minor PMT gaan volgen, zullen dus geen lid meer kunnen worden van de NVPMT.
Wel bestaan hier doorstroommogelijkheden naar bijvoorbeeld de Master PMT bij Hogeschool Windesheim. Daarom hebben we dus inmiddels ook al overleg gehad met de VU en de Master PMT bij Windesheim gehad om te kijken hoe we gezamenlijk deze voortgaande studielijn voor studenten die vanuit de VU komen kunnen ondersteunen.


Als NVPMT zien we afgestudeerden van de VU Bewegingswetenschappen graag in onze vereniging. We geloven er in dat juist ook deze academisch geschoolden bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van ons beroep en de onderbouwing daarvan.
Ook op het niveau van wetenschappelijk onderzoek zullen we zeker blijven samenwerken met de experts van de VU.

Conclusie is dus dat deze opleidingsroute van Bewegingswetenschappen aan de VU in combinatie met de minor PMT vanaf volgend jaar niet meer geldt als erkende opleidingsroute tot lidmaatschap, maar dat we ons vanuit de NVPMT wel in blijven zetten voor de academische samenwerking en de doorlopende route in vervolg-opleiding (master PMT).

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht