Boksen en dansen als (ver)goede zorg?

28 september 2021

Vanuit de NVPMT zien we dat er in de zorg steeds meer aandacht en waardering komt voor interventies waar bewegen en aandacht voor het lichaam als middel wordt ingezet. Dat is natuurlijk heel erg mooi! Daarin zien we veel PMT-vacatures langskomen, horen we dat zelfstandig gevestigden erg vol zitten en uit willen breiden en dat er een groei is in het totaal aantal PMT-studenten in Nederland.

Tegelijkertijd zien we ook een enorme toename van commerciële aanbieders die korte cursussen aanbieden over bijvoorbeeld boksen bij trauma, boksen of dansen bij mensen met Parkinson, runningtherapie, cursussen leefstijlcoaching et cetera.
Vanuit het perspectief van bij- en nascholing juichen we het van harte toe dat er een grote diversiteit is aan inspirerende en verdiepende werkwijzen die PMT-ers toe kunnen voegen aan hun rugzak aan activiteiten, methodische principes en theoretische onderbouwing.

Maar we zien ook andere discplines van binnen de zorg (groepsleiders, psychologen etc.) of buiten de zorg (ondernemers, welzijnswerkers, sportaanbieders) communiceren richting mensen in een kwetsbare positie dat ze dergelijke interventies therapeutisch inzetten na enkele dagen cursus. Hoewel bijv. boksen met een goede vriend een heel therapeutisch effect kan hebben, is het nog geen therapie.
Recent waren er publicaties over onder andere het vergoeden van dansen vanuit de zorgverzekering of een bokstherapeut die aangaf de eerste therapeut te zijn die aangaf vergoed te worden door de zorgverzekering.
Hierbij zijn we dan ook zoekend vanuit de NVPMT hoe we kunnen blijven zorgen dat de kwaliteit van zorg en daarmee de adequate inzet van dergelijke activiteiten bij blijven dragen aan goede zorg voor cliënten/ patiënten. En we tegelijkertijd ook duidelijk kunnen maken dat dergelijke interventies binnen de context van een behandeling passen bij de expertise van de psychomotorisch therapeut.

Dit doen we door hierover contact te zoeken met de zorgverzekeraars, op positieve manier contact te hebben met aanbieders van cursussen, maar ook inhoudelijk door te zorgen dat we ook vanuit de (NV)PMT naar buiten toe treden met wat we doen en te bieden hebben.
Een concreet voorbeeld dat, in samenwerking met het lectoraat van Hogeschool Windesheim, is ontstaan is om een bijeenkomst te organiseren over de inzet van boksen binnen de PMT. Dit om van hieruit een visiestuk te schrijven vanuit theoretische onderbouwing en het perspectief van de PMT. En om de onderlinge uitwisseling van kennis tussen PMT-ers te bevorderen, zodat dit ook gezamenlijk uitgedragen kan worden.
Mocht je hier ideeën over hebben en/of in mee willen denken, laat het ons weten!


 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht