Zorgprestatiemodel, zorg dat je er op tijd bij bent!

28 september 2021

Woensdag 15 september was ik bij de Webinar over het zorgprestatiemodel (ZPM), wat georganiseerd werd door de FVB. Vanaf 2022 gaat er flink wat veranderen in de financiering van de GGZ en de forensische zorg, ook voor de vaktherapeuten. Het doel is minder administratie, eenvoudiger en overzichtelijkere financiering van de zorg. Mooie doelen maar is aan de andere kant ook spannend omdat er gewerkt gaat worden met vaste tarieven en consulten met de vraag of deze de zorg (en inzet van vaktherapie) volledig gaan dekken.

Ik zit, binnen de organisatie waar ik voor werk, als vertegenwoordiger van de vaktherapie in een klankborgroep. In deze groep kijken en adviseren we vanuit verschillende beroepsgroepen en disciplines of de voorstellen die het projectteam over de implementatie binnen de organisatie doet ook passen bij ons werk in de praktijk. Omdat we als vaktherapie vertegenwoordigd zijn in de klankbord groep heb je de mogelijkheid om mee te denken en adviezen te geven, al voor het geïmplementeerd wordt.

Voorbeelden van onderwerpen die al langs gekomen zijn: opslag voor klinische vaktherapie, het registeren van klinische vaktherapie, simulaties qua kosten, verhouding direct-indirect, mogelijkheden van combinatiegroepen van klinisch en ambulante groepen.

Zorg dus als vaktherapeut dat je hierbij betrokken bent!!

 

Met vriendelijke groet,

Marjon Voskamp

Psychomotorisch therapeut

GGNet – Amarum

Vanuit het NVPMT-bestuur:
Wil je deze bijeenkomst met onder andere een vertegenwoordiger van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) erbij terugkijken? Dat kan via: Inlogscherm (vaktherapie.nl)
Mogelijk herhaling, maar het is nadrukkelijk GEEN bezuiniging voor de inzet van vaktherapeutische beroepen. Inhoudelijke wijziging in frequentie of mogelijkheden voor jou als therapeut zouden er dus in principe niet mogen zijn.
Vragen of signalen over het zorgprestatiemodel en vaktherapeutische beroepen/ PMT?
Neem contact met ons op!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht