Ontwikkelingen rondom (bestuur) NVPMT: Terugkoppeling 9 november

25 november 2021

Bestuur Online - bijeenkomst 9 november 2021

Op 9 november hebben we een bijeenkomst gehad met 20 leden over het wel of niet doorgroeien van onze mooie vereniging. De bijeenkomst was informatief, eerlijk, positief en tegelijk was het een deels complex verhaal die vele vragen opriep rondom de huidige positie en ontwikkeling van de NVPMT binnen het bestaande steeds veranderende zorglandschap. Wat doe je op NVPMT-niveau en waar versterk je elkaar binnen het grotere verband van de FVB?

Het ledenaantal van onze vereniging groeit en dat heeft gevolgen op het gebied van de bestuurlijke capaciteit en uitvoerbaarheid. Iedereen kon zich vinden in dat er steeds meer vlakken zijn waarin we invloed moeten hebben. Als voorbeeld werd genoemd de profilering van PMT in de vele GGZ-kwaliteitsstandaarden, waarbij het van belang is fysiek aan tafel te zitten. Voor positionering van het beroep is het belangrijk om verder te professionaliseren.

We hebben hierover met elkaar gesproken en gekeken wat de NVPMT hierin kan doen, nu en in de toekomst, zodat we als vereniging nog sterker worden en meer draagvlak kunnen creëren.

Verschillende metaforen kwamen eraan te pas om situaties te verbeelden, ‘aan het roer staan’, ‘stuurmanskunst’, ‘met de wind in de zeilen’. Steeds meer bootjes (leden) die een vloot vormen, een catamaran met twee poten. Welke keuzes maak je? Wat laat je meer vieren? Wat laat je gaan?

“ Reacties van leden over het succes  van zelfstandig gevestigden PMT-ers,  “praktijken zitten vol” had mijn bijzondere aandacht omdat ik naast mijn vaste PMT baan in de ouderenzorg aan het netwerken ben voor mijn eigen praktijk die ik in 2019 heb opgericht. De ervaringen van andere deelnemers hebben mij geïnspireerd en gemotiveerd om verder te bouwen! ”(Esther)

De aanwezigen hebben een duidelijke indruk gekregen over de ambities en vragen van het bestuur. Welke stappen moeten worden gezet in de verdergaande professionalisering om de belangen van het groeiend aantal leden te kunnen blijven waarborgen? Iedereen werd in dit overleg betrokken bij de overwegingen van het bestuur, met name of het contributiebedrag verhoogd moet worden om slagvaardiger te kunnen zijn als groeiende vereniging, ook als je het vergelijkt met andere beroepsverenigingen. De aanwezige leden waren het eens met een professionalisering en daarmee gepaard gaande verhoging van de contributie. Het bestuur heeft nu de taak dit verder uit te werken voor de ALV in maart 2022.

Het bestuur heeft weer voldoende input om hier verder over na te denken. Wij hebben de bijeenkomst ervaren als warm, gepassioneerd en ieder was heel betrokken. Het was een mooie kans om de club mensen die aan het roer staan te zien en horen, waardoor de NVPMT een gezicht krijgt en voor mij meer gaat leven.  

 

Met dank voor de aantekeningen van

Esther Lie-A-Kwie

Charlotte Wolf-Bohncke

Corrianne Gijsbertsen

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht