Vacature: FVB-bestuurslid Kennisinnovatie (12 uur per week)

25 november 2021

De FVB is per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid Kennisinnovatie voor het dagelijks bestuur van de FVB. Dit bestaat uit een voorzitter (Irène Verkuylen) en twee bestuursleden met respectievelijk de portefeuilles Kennisinnovatie (jij) en Belangenbehartiging (Terenja Dors). 

Wat zijn jouw taken als FVB-bestuurslid Kennisinnovatie?

 • De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan van de FVB op het gebied van kennisinnovatie en het leveren van input hiervoor aan het algemeen bestuur van de FVB;
 • Het zorgen voor continuïteit in de beleidslijn;
 • Het samenbrengen en verbinden van activiteiten en informatie op het gebied van kennisinnovatie van de afzonderlijke disciplines/verenigingen;
 • Het stimuleren van het expliciteren van kennis en het creëren van een discipline-overstijgende body of knowledge;
 • Het initiëren, versterken en faciliteren van de FVB-kennisnetwerken;
 • Het aansturen en monitoren van de participatie vanuit de FVB/verenigingen in de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden;
 • Het samen met de directeur van de FVB, de FVB-Kennisnetwerken en de Commissie Product- en Module Ontwikkeling onderhouden van de bestaande contacten en leggen van nieuwe contacten met voor de FVB relevante partners;
 • Het onderhouden van contacten met de opleidingen vaktherapie, waaronder het voorzitten van periodiek overleg met de opleidingen;
 • Het afstemmen met opleidingen en lectoraten m.b.t. kennisinnovatie van vaktherapie;
 • Het  voorzitten van de Stuurgroep Kennisinnovatie;
 • De bestuurlijke afstemming met belangrijke FVB-gremia waaronder:
  • Projectgroep Strategische Onderzoeksagenda
  • Stuurgroep Kennisinnovatie FVB (kennisinnovatoren van de verenigingen)
  • Projectgroep Generieke module Vaktherapie
  • Commissie Product- en Module Ontwikkeling
  • Hoofdredactie Tijdschrift voor vaktherapie
 • Het voorzitterschap van de congrescommissie voor de organisatie van het tweejaarlijkse FVB-congres.

Je doet dit samen met de directeur van het FVB-bureau (Irene Rentenaar) die jou als bestuurslid inhoudelijk en organisatorisch ondersteunt. Vergaderingen vinden veelal plaats in de avonduren. Voor zover niet digitaal georganiseerd vinden overleggen plaats op het FVB-kantoor in Utrecht. Een flexibele inzetbaarheid is gewenst.
 

Benoeming en vergoeding

Het betreft een grotendeels bezoldigde functie met een benoeming voor 3 jaar. Eenmalige verlenging van de termijn is mogelijk. De tijdsinvestering is ongeveer 12 uur per week. Hiervan financieren de gezamenlijke opleidingen vaktherapeutische beroepen 8 uur. Dit doen zij door middel van een vrijstelling van de werkzaamheden binnen de huidige functie (als je werkzaam bent bij een van de opleidingen) of via detachering bij een van de opleidingen (circa FWG schaal 60). Voor de overige 4 uur is een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar beschikbaar. Uiteraard worden reiskosten en andere onkosten vergoed.
 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

De volledige vacaturetekst kun je hier vinden of via de website van de FVB.

Krijg je zin om aan de slag te gaan na het lezen van bovenstaande? Stuur dan jouw motivatie met cv naar i.rentenaar@vaktherapie.nl ter attentie van Irene Rentenaar, directeur FVB. Heb je vragen over de procedure, dan kun je ook bij haar terecht. Ze is bereikbaar via telefoonnummer (06) 41 06 52 64.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Annemarie Abbing, voormalig bestuurslid Kennisinnovatie FVB via telefoonnummer (06) 48 13 37 16 of per e-mail fvb.kennisinnovatie@vaktherapie.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht