Onderzoek PMT

21 december 2021

Onderzoek PMT

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Hieronder volgt een onderzoeksvoorstel over de mogelijke bijdrage van PMT aan de begeleiding van kinderen met milde psychosociale problemen op de sportclub. Het betreft een onderzoeks­voorstel dat vanuit het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim, onlangs is ingediend bij Regieorgaan SIA, de subsidieverlener voor HBO-instellingen. We danken dr. Janet Moeijes hartelijk voor haar toelichting op dit onderzoeksplan.

Namens het bestuur,
Cees Boerhout

Bijzondere kinderen in beeld: een app voor de clubkadercoach

Sport is goed voor de gezondheid, ook in mentaal opzicht. Kinderen die sporten hebben meer zelfvertrouwen, zijn minder angstig en vertonen minder gedragsproblemen. Tegelijkertijd zijn kinderen met milde psychosociale problemen zoals faalangst, oppositioneel gedrag of hyperactiviteit, echter minder vaak lid van een sportclub, terwijl dat juist goed voor hen zou zijn (Moeijes, 2019). En als ze wel lid van een sportclub zijn, weten trainers en coaches vaak niet hoe ze met het gedrag van dergelijke kinderen moeten omgaan. Dat gedrag is voor hen vaak moeilijk verstaanbaar (Niks & van den Dool, 2018).

Uit recent eigen praktijkonderzoek naar factoren die kinderen met milde psychosociale problemen belemmeren om deel te nemen aan de activiteiten van sportclubs, blijkt dat er onder professionals zoals buurtsportcoaches, psychomotorisch therapeuten en clubkadercoaches, een grote handelingsverlegenheid bestaat bij het ondersteunen van trainers en coaches. Deze handelingsverlegenheid betreft vooral de ondersteuning van trainers en coaches bij het herkennen van aanleidingen voor kinderen met milde psychosociale problemen om storend gedrag op de sportclub te vertonen. Daarnaast hebben professionals weinig kennis over manieren waarop trainers en coaches het gedrag van dergelijke ‘bijzondere kinderen’ zodanig kunnen beïnvloeden dat ook zij kunnen meedoen op de sportclub (Moeijes, 2021).

De handelingsverlegenheid van professionals in hun relatie met trainers en coaches doet zich nadrukkelijk voor bij de clubkadercoach. Deze functionaris, die in 2018 zijn intrede in het Nederlandse sportlandschap deed, heeft tot taak om trainers en coaches van sportclubs te ondersteunen bij het begeleiden van kinderen (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 2018).

Het huidige project wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn, in samenwerking met de opleidingen PMT, Sportkunde, en AD Sport en het lectoraat Sportpedagogiek. Het project heeft als beoogd resultaat een app waarmee de clubkadercoach het gedrag van ‘bijzondere kinderen’ tijdens sportactiviteiten, kan screenen om vervolgens adviezen aan trainers en coaches te kunnen geven voor de begeleiding van deze kinderen. Kinderen met milde psychische problemen blijven dan minder vaak aan kant staan.

De app wordt in coproductie met het werkveld ontwikkeld en uitgetest. Als deskundigen op het gebied van bewegen en gedrag zullen PMT-ers hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol spelen. De NVPMT is als consortiumpartner nadrukkelijk betrokken bij dit onderzoek. 

 

Referenties

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. (2018). Nationaal Sportakkoord: sport verenigt Nederland. Opgevraagd van https://www.sportakkoord.nl/

Moeijes, J. (2019). Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life. A cross-sectional and longitudinal study in Dutch primary school children. [proefschrift). Amsterdam: VU University Amsterdam.

Moeijes, J. (2021). RAAK KIEM-subsidie: Iedereen naar de sportclub! Calo Nieuwbrief, 2(May), 3. Opgevraagd van https://c.spotler.com/ct/m4/k1/QSZp-YAt8Jqd0_iyqIjq-xoGwz6oSD_wrC3j-cZi-pSD2oIM93F55lDmw89-DUpSidqSFgjAlOAcUa65U8ZYcw/WXUtU3km6XeUw7X

Niks, C., & van den Dool, P. (2018). Begrijp ik jou? Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties. Arnhem: Stichting Special Heroes Nederland.

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht