Kerstgroet aan Onderzoekers

21 december 2021

Beste PMT-onderzoekers,

Hierbij willen we jullie van harte complimenteren met alle inspanningen rondom onderzoek op het gebied van de PMT in het afgelopen jaar!

Deze inspanningen komen direct ten goede aan de praktijk. Immers, als professional wil je graag weten of je therapie het nodige effect heeft, welke werkingsmechanismen daaraan ten grondslag liggen en hoe cliënten en omstanders de PMT waarderen. Onderzoek levert bovendien praktische handvatten op en komt tegemoet aan de wens om kennis te delen, zowel onder collega’s als met cliënten.

Onderzoek is verder van cruciaal belang voor de positionering van ons vak in gezondheidszorg, onderwijs en welzijnswerk. Dit blijkt onder meer uit deelname aan landelijke kwaliteitsstandaarden en onderhandelingen met zorgautoriteiten.

We bedanken de onderzoekers die dit jaar in de PMT-nieuwsbrieven een bijdrage hebben geleverd over hun mooie werk! Komend jaar zetten we rubriek voort, ideeën zijn welkom!

Ondanks de afstand die Corona met zich meebrengt wensen we jullie fijne feestdagen!

Namens het bestuur,

Cees Boerhout,
portefeuille kennisinnovatie & onderzoek

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht