Update Zorgprestatiemodel: Geef je voorbeeld door

21 december 2021

Geef jouw voorbeeld door over het zorgprestatiemodel GGZ en Forensische Zorg!

Halvering van de formatie van de afdeling vaktherapie door het zorgprestatiemodel? Kan niet zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vanuit een gesprek met de FVB.

De invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) gaat in vanaf januari 2022 en vervangt de ‘oude’ DBC-systematiek. Dit heeft grote impact op de organisatie, de financiën en de administratieprocessen in de GGZ en forensische zorg.
Vanuit signalen van leden die werken in organisaties of als ZZP-er als onderaannemer van een vrijgevestigde hoofdbehandelaar, hebben we namens de FVB en beroepsverenigingen een bezwaarbrief geschreven aan de NZA.
Van hieruit is er een gesprek geweest tussen de FVB en de NZA om een aantal zaken te verhelderen.
Zo wordt daarin bijvoorbeeld aangegeven dat de 4 minuten per patiënt per dag die vanuit het zorgprestatiemodel naar voren komt geen norm is. Wanneer dit wel het geval zou zijn, wat sommige organisaties (of financiële mensen vanuit organisaties) wel doen, betekent dit dat er minder vaktherapie ingezet zou kunnen worden.
In een aantal gevallen is gezegd door organisaties om dit het komend jaar nog niet door te voeren, maar dat bijv. in de loop van het komend jaar of volgend jaar wel te gaan doen. Het is dus belangrijk  om de komende tijd goed door te vragen in jouw organisatie of aan jouw opdrachtgever als je ZZP-er bent, of dit te maken heeft met het zorgprestatiemodel. Zo ja, dan is het belangrijk dit zwart op wit te krijgen en door te sturen naar de NVPMT en FVB!

Vanuit de NVPMT hebben we een oproep gedaan en 4 PMT-ers gevonden die bij willen dragen in een taskforce rondom het zorgprestatiemodel. Marjon Voskamp, Eveline Schildmeijer, Jan-Meijndert Jansen en Harold-Jan ten Kate hebben zich aangeboden om actief mee te denken met de commissie sociaal beleid en de manager externe betrekkingen van de FVB. Via deze route dank voor jullie inzet!

Zie voor de oproep om voorbeelden aan te leveren bij info@vakherapie.nl:
https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/385689/Oproep-lever-voorbeelden-aan-bij-problemen-met-de-invoering-van-het-Zorgprestatiemodel


Verdere vragen of twijfel hoe je te weten kunt komen of er gevolgen zijn voor jou vanuit het zorgprestatiemodel? Ook dan kun je contact opnemen met Pim Hoek (voorzitter@nvpmt.nl) of Henk Aartsma (sociaalbeleid@vaktherapie.nl).

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht