Terugblik en Kerstgroet

21 december 2021

En daar staan we weer. Stil. Zwijgend. Sommigen roerloos, sommigen in tranen, sommigen furieus, sommige schouders ophalend. Zo vlak voor de feestdagen weer een lockdown is een domper voor velen, maar laten we niet al het goeds van 2021 overschaduwen door dit nieuws.

Als PR commissie van de NVPMT kijken we graag even met je terug, schijnen we het licht op het positieve van 2021. Het jaar waarin er van alles gebeurde, waaronder:

 • Start uitrol Doen & Meten
 • Promotie kennisinnovatie en onderzoek via NVPMT, FVB en EFP
 • Doorstart Klaas van Roozendaal prijs voor 2022
 • Meerjarenbeleidsplan opgesteld
 • Visie op de toekomst vormgegeven
 • Een NVPMT introductiefilmpje werd geboren
 • Uitbreiding en activering van werkveldgroepen
 • Organisatie van themabijeenkomsten
 • Belangenbehartiging, bijvoorbeeld vergoeding bij verzekeraars
 • Voorlichting aan studenten over de NVPMT
 • Europese samenwerking

Enzovoort. En op deze manier blijft de NVPMT altijd in beweging. Bewegend naar het verder organiseren en professionaliseren van de vereniging om zo te zorgen voor een toekomstbestendige positie in zorg. Vanuit inhoud, (zorg)organisatie en vanuit financiering. Bewegend naar een toekomst voor PMT in een dynamisch zorglandschap, waarvoor we elkaar nodig hebben.

Om de professionalisering voort te kunnen zetten hebben we daadkracht en draagkracht nodig. Wat zou jij willen bijdragen aan onze vereniging in 2022? We horen graag van je via secretaris@nvpmt.nl.

PS Vergeet niet het licht te laten schijnen op je eigen goeds van 2021 
PPS We hebben het donker nodig om licht te kunnen zien

 

Namens de PR commissie fijne kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2022!

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht