Factsheet Jeugdzorg en Eindrapport OZJ

21 december 2021

Factsheet Jeugdzorg

/download/?id=385781&

Eindrapport van de intermediair vrijgevestigde jeugd GGZ en Jeugdhulpaanbieders

"In het eindrapport blikt Janet Kos, intermediair bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), na 2 jaar terug op haar werkzaamheden als intermediair vrijgevestigde jeugd GGZ en jeugdhulpaanbieders.

De voornaamste taak van de intermediair bestaat uit het optimaliseren van de relatie tussen gemeenten in Nederland en vrijgevestigde zorgaanbieders als opdrachtgever en opdrachtnemer. In de praktijk betekent dat concreet:

  1. Gemeenten op landelijk niveau ondersteunen om vrijgevestigden goed te positioneren binnen de Jeugdhulp.
  2. Het beantwoorden van veelgestelde vragen vanuit branche- en beroepsverenigingen rond de Jeugdwet.
  3. Landelijk ondersteunen van de regio’s op het gebied van inkoop, aanbesteden en contracteren.
  4. Contracten van gemeenten toetsen aan toegankelijkheid voor vrijgevestigden
  5. Het opzoeken en delen van goede voorbeelden van regionale samenwerking
  6. Het beantwoorden van vragen die spelen rondom inkoop, aanbesteding en contractering vanuit gemeente, jeugdhulpregios of vrijgevestigde zorgaanbieders landelijk.
  7. Als de vrijgevestigde zorgaanbieders en gemeenten knelpunten ervaren in de samenwerking m.b.t. inkoop & aanbesteden en het sluiten van contracten, kan de intermediair het verzoek krijgen om te bemiddelen vanuit gemeente of zorgaanbieders.

De ervaringen die de intermediair heeft opgedaan in het veld (punt 6 en 7) worden in dit rapport verder toegelicht."

uit: Eindrapport van de intermediair vrijgevestigde jeugd GGZ en Jeugdhulpaanbieders - Zorg voor de Jeugd · Zorg voor de Jeugd

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht