Oproep: Deelname werkgroep AKWA-GGZ

22 februari 2022

OPROEP VOOR DEELNAME AKWA-GGZ UPDATES KWALITEITSSTANDAARDEN

De GGZ kent drie typen kwaliteitsstandaarden: zorgstandaarden (ZS), multidisciplinaire richtlijnen (MDR) en generieke modules (GM). Het AKWA-GGZ is een alliantie die deze kwaliteitsstandaarden elke 4 jaar beoordeelt. Zie https://akwaggz.nl/over-akwa-ggz/.
Het bureau van de AKWA-GGZ inventariseert de benodigde informatie die in de kwaliteitsraad besproken wordt. In de kwaliteitsraad zijn patiënten, naasten, professionals en hun partijen vertegenwoordigd, waaronder de FVB. De kwaliteitsraad adviseert het bestuur van AKWA-GGZ. Het bestuur neemt een besluit over de beoordeling, waarna al of niet herziening van (onderdelen) van de standaard volgt.

In 2022 worden de volgende zorgstandaarden en generieke modules volgens deze onderhoudscyclus beoordeeld:

- GM Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
- GM Organisatie van zorg voor kind en jongere
- GM Psychische klachten in de kindertijd
- GM Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)
- GM Vaktherapie*
- GM Vroege opsporing van psychische klachten en aandoeningen in de volwassen bevolking
- ZS Autisme
- ZS Bipolaire stoornissen
- ZS Depressieve stoornissen
- ZS Eetstoornissen*
- ZS Persoonlijkheidsstoornissen*
- ZS Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
- ZS Somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten , I.C.M. ZS Conversiestoornis*

Van de standaarden met een sterretje * wordt daadwerkelijk herziening verwacht. Voor de GM Vaktherapie gebeurt dat zeker. De ZS-en voor eetstoornissen, depressieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen worden ge-update zodra de updates van de MDR’s zijn afgerond. Dit kan in 2022 zijn maar ook 2023 worden. De beoordeling van de ZS-en en GM’s op de lijst van 2022 zal in juni 2022 worden voorgelegd aan de Kwaliteitsraad, die een besluit zal nemen over herziening.

Bij de start van een herziening krijg ik bericht om input c.q. een vertegenwoordiger te leveren voor deelname aan een werkgroep voor de herziening. Dat is een leuke, leerzame en voor het vak belangrijke klus op PMT-masterniveau. Als je je aangesproken voelt om voor een bepaalde stoornisgroep mee te doen neem dan contact met me op via onderzoek@nvpmt.nl

Ik zie je deelname graag tegemoet!

Namens het bestuur,

Cees Boerhout,

portefeuille kennisinnovatie & onderzoek 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht