Oproep: Deelname Pilot 'Doen & Meten'

22 februari 2022

OPROEP PMT-ERS VOOR DEELNAME PILOT DIGITAAL PLATFORM ‘DOEN & METEN’

In het meerjarenbeleidsplan van de NVPMT is de ambitie opgenomen de leden aan te moedigen in het structureel gebruik van vragenlijsten met PMT-specifieke uitkomstmaten om therapieresultaten te kunnen evalueren (PROMs). Dit kan met vragenlijsten van het project ‘Doen & Meten’, ontwikkeld vanuit het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn. Deze vragenlijsten betreffen: lichaamsbeleving, emotieregulatie, interactie, spanningsregulatie en bewegingservaringen.

De NVPMT streeft ernaar dit pakket digitaal ter beschikking te stellen voor leden. Het doel is om via een digitaal portaal op een eenvoudige, veilige en voordelige manier het therapieverloop te monitoren, ‘shared decision making’ mogelijk te maken en centraal data te genereren voor het nodige onderzoek.

Na een afweging van diverse digitale aanbieders is ervoor gekozen een pilot te starten met een maatwerk platform voor Doen & Meten, genaamd Re:sponse (zie https://www.responseapp.nl).

We zijn op zoek naar (minimaal) 30 collega’s die op kosten van de NVPMT mee willen doen met deze pilot, om de praktische toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te testen. Samen met de aanbieder en een werkgroep van ervaren PMT-ers zal een online-informatieavond worden gepland en een uitrolplan worden opgesteld.

DOE MEE EN PROFITEER

Mail naar Cees Boerhout: onderzoek@nvpmt.nl

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht