Onderzoek PMT en ADHD

30 maart 2022

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Hieronder volgt een presentatie van een onderzoek naar de bijdrage van PMT in de behandeling van ouders en kinderen met ADHD. Eraan gekoppeld is een oproep voor deelname. We danken Nathalie Jans hartelijk voor deze bijdrage!

Namens het bestuur,
Cees Boerhout

 

Over ADHD, en hierbij sinds de DSM-5 ook ADD, is steeds meer bekend. Echter, over het ontstaan ervan is nog weinig kennis. De erfelijke factor is inmiddels wel meer bekend (Kooij, 2001). In de ROAD-studie wordt in combinatie met de Trails Next studie onderzoek gedaan naar het ontstaan van ADHD. Het onderzoek richt zich op vroegherkenning (www.vroegherkenningadhd.nl). Bij ROAD worden kinderen van 0 tot 6,5 jaar gevolgd; Trails Next volgt al sinds 2001 mensen (www.trails.nl). De onderzoekers zijn niet bezig met vroeg diagnosticeren van volwassenen en kinderen, maar met het ontstaan van ADHD en of kennis hierover eraan bij kan dragen dat het niet of minder ontstaat en/of mensen er minder last van hebben.

Het onderzoek waar ik voornamelijk aan meewerk is het MASTER onderzoek. Hier mag ik mijn rol als master PMT-er combineren met junior-onderzoeker. We werken aan de preventie van hevige ADHD symptomen met als doel een preventie PMT-module te ontwikkelen. Vroege begeleiding zorgt voor minder heftige problemen (Pauli-Pot et al., 2011). Om mee te kunnen doen met het onderzoek moet een ouder ADHD hebben en het kind van 2 tot 3.5 jaar problemen met emotieregulatie. Om deze problemen te bepalen wordt de CBCL afgenomen.

De module zal bestaan uit zes PMT-sessies in de zaal en drie evaluatie sessies. De zaalsessies worden gefilmd en achteraf gecodeerd door onafhankelijke onderzoeksmedewerkers omtrent het gedeelte emotieregulatie van het kind. In drie fasen wordt geobserveerd,  geoefend en geïntegreerd. Ouders krijgen hierin een stukje psycho-educatie. Er wordt vooral ingezet op oefenen met regulatie vaardigheden om het kind te helpen (Dekkers et al., 2021). Sensomotorische vaardigheden worden vergroot; het oefenen met ontspannen, lichaamsbewustwording en samenspel is belangrijk.

Het onderzoek is ontstaan i.s.m. het UMCG, Karakter en het Radboud. Het doel is om 120 ouder-kind trajecten te volgen.

Lijkt het je als PMT-er leuk om mee te doen, neem dan contact met mij op. Hetzelfde geldt als je een ouder-kind deelnemer weet, laat ze dan ook contact met mij opnemen.  

Nathalie.jans@radboudumc.nl

 

Referenties:

Dekkers et al., 2021: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856721004202

Kooij, 2001: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03071001

Pauli-Pott U, Becker K., 2011. Neuropsychological basic decits in preschoolers at risk for ADHD: A meta analysis. Clin Psychol Rev 2011;31(4):626-37.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht