Oproep: Deelname Onderzoek Forensische Zorg

30 maart 2022

KFZ-call Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg

Binnen de forensische zorg is de laatste jaren belangstelling voor de vaktherapeutische beroepen. Zo hebben KenVak en het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn (BGW) in 2020 gezamenlijk meegewerkt aan de call “Evidence gap vaktherapie”.

Deze call heeft geleid tot een rapport waarin een overzicht werd gegeven van onderzoek naar de effecten van vaktherapie en prioriteiten voor verdere kennisontwikkeling werden geïdentificeerd. Twee van deze prioriteiten worden in de nu uitgeschreven call opgepakt. Dit betreft ten eerste het formuleren van de werkingsmechanismen van vaktherapie in de forensische zorg en ten tweede het beschrijven van theoretisch onderbouwde interventies en werkvormen met bijbehorende doelstellingen.

Voor de PMT gaan Tina Bellemans en Janet Moeijes van het lectoraat BGW samen met het Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen van Suzanne Haeijen aan de slag met deze call. Vanuit het lectoraat BGW zullen PMT-ers die werkzaam zijn in de forensische zorg  betrokken worden. De KFZ-call heeft duidelijk omschreven wat er onderzocht moet worden.

Fase 1 betreft een literatuuronderzoek dat grotendeels door het kenniscentrum zal worden uitgevoerd. PMT-ers worden gezocht om de verbinding te maken tussen theorie en praktijk.

Fase 2 betreft de beschrijving van interventies die door PMT-ers in de forensische zorg worden toegepast en in de ogen van de uitvoerende PMT-er hun waarde hebben bewezen. Aan de term interventie is daarbij een brede invulling te geven, gaande van een micro-interventie, een strak omschreven module over één of meerdere sessie tot een breed beschreven interventie.

Fase 3 heeft een tweeledige functie. Ten eerste moeten de in deel 2 beschreven interventies aan vakcollega's worden voorgesteld en door dezen worden becommentarieerd. Het voorstellen van interventies vormt meteen ook een eerste check van de overdraagbaarheid ervan. Ten tweede moet een integratie plaatsvinden van de inzichten over werkingsmechanismen uit het literatuuronderzoek en de praktijk in de vorm van de in deel 2 beschreven interventies.

Het project heeft een looptijd van twee jaar. De aanvraag vindt plaats in twee fases, namelijk een vooraanmelding die 8 mei moet zijn ingediend. Bij een GO kan de definitieve aanvraag ingediend worden. We moeten nog een slag om de arm houden of het project ook daadwerkelijk door zal gaan. Als het project doorgaat, zal dit lopen van oktober 2022 tot september 2024.

We hopen dat de PMT-ers in de forensische zorg zich aangesproken voelen en zich en masse zullen melden

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht