Belangrijke mededeling vanuit de beoordelingscommissie

26 april 2022

Het aantal aanvragen voor dispensatie neemt weer toe nu de verlenging van de registratieperiode met een jaar als gevolg van de COVID pandemie voorbij is. Bij het doornemen van de aanvragen valt de beoordelingscommissie het volgende op:

  • Veel aanvragen worden te kort voor de sluitingsdatum van de registratieperiode (4-6 weken) ingediend. Hierdoor loopt u het risico van termijnoverschrijding en daarmee uitschrijving.
  • De aanvragen zijn niet volledig. Ook hierdoor loopt u het risico van termijnoverschrijding en daarmee uitschrijving.

Hoe werkt het indienen aanvraag dispensatie?

  1. Dien de aanvraag minimaal 3 maanden van tevoren in.
  2. Bekijk het dispensatiereglement en download het Plan van Aanpak.
  3. Maak uw PE-registratiedossier op orde. Voer alles in wat u al gedaan heeft aan activiteiten (oa supervisie, intervisie en scholing). Controleer of alle opgevoerde activiteiten in het PE- dossier voldoen aan de eisen van het register (zijn de opgevoerde punten en het bewijslast juist?)
  4. Zorg dat het Plan van Aanpak compleet is ingevuld.

Vul alle ontbrekende punten in.

Stuur het in via het registratiedossier: klik de knop ‘Snel toevoegen’ aan.

Hoe werkt de behandeling van een aanvraag?

De aanvraag wordt binnen een paar dagen in behandeling genomen. Het behandelen van een aanvraag duurt ca 6 weken. Wanneer een aanvraag niet volledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Aan de aanvrager zal gevraagd worden om de ontbrekende informatie aan te vullen en dit binnen twee weken te doen. Hierdoor loopt het beoordelen van de aanvraag vertraging op. Dit kan vervelende consequenties hebben. Als tijdens deze  periode de einddatum van de registratieperiode wordt overschreden, zou volgens het reglement de aanvrager uitgeschreven moeten worden wegens niet voldoen aan de eisen voor (her)registratie.

Uit coulance zal – zolang de aanvraagprocedure loopt – de aanvrager niet uitgeschreven worden ALLEEN als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De ontbrekende informatie wordt binnen het termijn van de twee weken aangeleverd.
  2. De opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de eisen van het Register Vaktherapie
  3. De opgevoerde scholings- en werkervaringsuren zijn voldoende om de ontbrekende punten / werkervaringsuren aan te vullen.

Houdt u zich niet aan deze voorwaarden en de einddatum van de registratieperiode is al overschreden dan volgt uitschrijving wegens niet voldoen aan de (her)registratie-eisen.
Lees hier waarom u verantwoordelijk bent voor het op orde houden van uw dossier en aan wie wij verantwoording moeten afleggen over het bewaken van de kwaliteit van ons register.

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht