Banenoverzicht 2021; PMT in FWG 55

27 april 2022

In januari kwam er een overzicht op sociaal media voorbij, van het twitteraccount van Cor Niks, waarin hij een overzicht heeft gemaakt van de PMT-vacatures in 2021.

Ten opzichte van het jaar ervoor is er een groei in vacatures te zien van 32% op basis van de vacatures die bij hem langs komen. Het zal niet het volledige aantal zijn, maar aangezien ze vanuit diverse kanten naar hem worden doorgestuurd lijkt het in ieder geval de trend in vacatures goed weer te geven.
Ook binnen de NVPMT herkennen we deze groeiende vraag naar PMT’ers. We worden door leden en organisaties gevonden om hun vacatures onder de aandacht van de leden te brengen. Dit doen we op onze website en via onze sociaal media-accounts. Ook horen we echter vaak terug dat organisatie moeite hebben om de vacatures in te vullen. Samen met de opleidingen zijn we aan het kijken hoe we deze toename in vraag het beste tegemoet kunnen treden en willen we daar dit jaar ook concrete stappen in zetten.

 

Natuurlijk hele goede berichten en zoals al eerder genoemd heeft de PMT de wind in de zeilen. Het gaat goed moet ons vak en de wetenschappelijke ontwikkelingen hierbinnen. Er blijven echter ook uitdagingen. Zo zijn we, samen met de FVB, doorgaand in gesprek met zorgverzekeraars, het Zorginstituut Nederland, maar ook met regio’s of gemeentes, voor een goede vergoedingspositie van onze therapie. We blijven ons daarmee positioneren als reguliere vorm van zorg in plaats van alternatieve of complementaire zorg (wat wel een neveneffect is van lidmaatschap van PMT’ers van bijv. de NFG of RBCZ).
 

Volgens de NZa is de PMT/vaktherapie een reguliere hbo-beroepsgroep.

Binnen de NVPMT plaatsen we vacatures die hierbinnen passen. We controleren de vacatures op de omschrijving, erkende opleidingen, wens registratie en lidmaatschap van de beroepsvereniging, zodat we de kwaliteit van de PMT’er en PMT-plek kunnen garanderen. We plaatsen alleen vacatures die ingeschaald in FWG 55 of een vergelijkbare schaal in andere sectoren. Dit is een marktconforme inschaling en passend bij de kwaliteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid die daar bij hoort. Zodra we een verzoek krijgen tot plaatsing van een vacature in FWG 50 gaan we het gesprek aan met de aanvrager. Met flinke regelmaat wordt de vacature dan opnieuw teruggenomen en heroverwogen om deze vervolgens aan te bieden met FWG 55. Veelal is de oude inschaling nog van toepassing die gemakkelijk herzien kan worden. 

Mocht je hier zelf vragen over hebben of vinden dat je niet juist bent ingeschaald dan is het van belang om eerst te kijken naar je eigen functieomschrijving. Deze kun je vergelijken met de functieomschrijving die als voorbeeld staat op de FVB website (Functiewaardering en functiebeschrijving - FVB). Vervolgens kun je via secretaris@nvpmt.nl aangeven dat je ondersteuning wil van de commissie loondienst die je kan helpen met een juiste formulering en brief. Daarna ga je zelf het gesprek aan met je leidinggevende.

Als NVPMT ondersteunen we dergelijke processen en hebben we een actief beleid waarbij we uitdragen dat hbo opgeleid PMT’ers met een registratie in het Register Vaktherapie de kwaliteiten hebben om een functie met FWG 55 in te vullen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht