Ministerie van OCW op bezoek bij Praktijk De Ezelsbrug

25 mei 2022

Praktijk De Ezelsbrug biedt vanuit de jeugdwet begeleiding op maat voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die zijn uitgevallen binnen het regulier en speciaal onderwijs in Noord-Groningen.

Praktijk De Ezelsbrug bootst een schoolse setting na en werkt met kleine groepen van maximaal 6 jeugdigen. Naast schoolse vakken is er veel aandacht en tijd voor het sociaal en emotioneel-leren. Er zijn activiteiten gericht op dieren en muziek. Er is een integratief jeugdtherapeut (gericht op beeldende therapie) en ik, Cor Slager, ben betrokken vanuit mijn PMT praktijk Arxplore voor PMT

In het kader van de doorontwikkeling van het onderwijs-zorgarrangement (OZA) doet Praktijk De Ezelsbrug mee aan de proeftuinen, georganiseerd door het ministerie van VWS en OCW waar aandacht wordt besteed aan de thuiszittersproblematiek. In het kader hiervan mocht ik genodigden op 11 mei meenemen in het deel PMT. Naast vertegenwoordigers van het ministerie waren er  gemeenten en vertegenwoordigers van een aantal scholen aanwezig. Er werd gestart met een rondleiding door de school. Bij mij in de ruimte ben ik gestart met een introductiefilmpje over Affectregulerende vaktherapie. Deze interventie wordt bij veel kinderen op deze locatie toegepast.

Ik werd in de ochtend spontaan geholpen door een jongentje afkomstig uit Bulgarije van 10 jaar oud, met een forse impulsproblematiek. Hij spreekt nog voornamelijk Bulgaars en een klein beetje Nederlands. Hij is sinds een half jaar bij mij in behandeling. Toen ik het een en ander uitgelegd had over PMT vroeg één van de genodigden of ik wat kon laten zien op PMT gebied. Het jongentje wilde ook meewerken. Vervolgens heb ik samen een demonstratie gegeven middels een boksactiviteit.

In de middag was er een roulatie met workshops. Hier hebben de genodigden kunnen ervaren waar wij als PMT’ ers goed in zijn. Het letterlijk laten voelen en ervaren van lichaamssignalen. Tegelijk een mogelijkheid om in gesprek te gaan met de mensen van OCW. Ze gaven aan het nut en de noodzaak van PMT en andere vormen van vaktherapie in deze context in te zien. Kort voor deze bijeenkomst heb ik een telefoongesprek gehad met Pim Hoek, die mij van extra info had voorzien voor het gesprek.

Volgens één van de  ambtenaren is het niet realistisch om PMT in het “regulier” basisonderwijs te integreren. Hier blijkt nog wel wat werk aan de winkel. Ze was wel nieuwsgierig geworden of PMT misschien iets voor haar eigen kind zou zijn. Ik heb het boek; “Psychomotor interventions for mental health – Children & adolescents” mogen overhandigen. Er is beloofd deze te delen met collega’s op het ministerie van OCW. 

 

Met vriendelijke groet, Cor Slager

psychomotorisch therapeut & trainer ervaringsleren

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht