SBI-code ook zonder BIG-registratie!

25 mei 2022

SBI-code aanpassen? BIG-registratie niet nodig!

Als vrijgevestigde vaktherapeut sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heb je een SBI-code. Als vaktherapeut zou je ingeschreven moeten staan onder de code 86913 (Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen). Sta je onder een andere code ingeschreven, dan hebben we je eerder gevraagd dit aan te passen. Als NVPMT/ FVB staan we voor vaktherapie als reguliere zorg. Daarvoor helpt het als alle vrijgevestigd vaktherapeuten onder deze SBI code geregistreerd staan. De meeste vaktherapeuten hebben dit probleemloos kunnen doen, een aantal krijgt van de Kamer van Koophandel te horen dat ze BIG-geregistreerd zouden moeten zijn. Is dit bij jou het geval, dan is ons advies hier tegenin te gaan.

De code 86913 is voor psychotherapeuten, psychologen en pedagogen. Het gaat om behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in een praktijk. Zoals de Kamer van Koophandel aangeeft kan het dan gaan om bijvoorbeeld psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, relatie- en gezinstherapeuten, systeemtherapeuten of runningtherapeuten. Niet alle genoemde hulpverleners zullen altijd een BIG-registratie hebben. Sommigen kunnen ook bijvoorbeeld alleen SKJ-registratie hebben of zelfs dat niet. Met andere woorden: de Kamer van Koophandel koppelt bij sommige vaktherapeuten onterecht een eis van BIG-registratie aan deze code. Is dit bij jou het geval, accepteer dit dan niet zondermeer. Wijs de Kamer van Koophandel op deze onterechte koppeling. 

Had je onze oproep gemist en wil je alsnog je SBI-code wijzigen? Dit doe je als volgt:

  • Ga naar de website van de Kamer van Koophandel.  
  • Zoek en selecteer je bedrijf.
  • Klik op wijzigen vestigingsgegevens.
  • Kies activiteiten wijzigen.
  • Je mag zelf een SBI-code opgeven. De Kamer van Koophandel checkt dan of de door jou gewenste SBI-code past bij de bedrijfsactiviteiten. 
  • Omschrijf je werkzaamheden zo dat het duidelijk binnen 86913 past. Maak gebruik van de termen uit deze code, bijvoorbeeld: "Praktijk voor vaktherapie/beeldende therapie: behandeling van psychische stoornissen en psychosociale problemen, behandelen van stagnatie in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen. Daarnaast workshops en advies vanuit vaktherapie."
  • Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.


Waarom is dit belangrijk?

De SBI-code wordt soms gebruikt om maatregelen voor bepaalde beroepsgroepen te laten gelden. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld waren er steunmaatregelen waarop je alleen aanspraak kon maken als jouw praktijk onder een bepaalde code stond ingeschreven. In die zin is het dus van belang dat je juist geregistreerd staat.

Daarnaast maken we ons als FVB er sterk voor dat vaktherapie valt onder het reguliere zorgaanbod. Als iedere vaktherapeut werkt met dezelfde codes zorgt dat voor een herkenbare beroepsgroep. Bovendien valt vaktherapie nu onder de AGB-code die hoort bij complementaire zorg. Omdat met de invoering van het Zorgprestatiemodel ook vaktherapeuten in loondienst een eigen AGB-code moeten aanvragen, past dit niet meer. Bovendien zetten wij in op vaktherapie als behandeltherapie binnen de reguliere zorg. Daar hoort ook een SBI en AGB-code bij die past bij reguliere zorg. Om de wijziging van deze code voor elkaar te krijgen, staan we sterker als alle vrijgevestigde vaktherapeuten dezelfde, juiste SBI-code gebruiken.

Mocht je nog vragen hebben of ergens tegenaan lopen, dan kun je terecht bij onze Ledenservice via info@vaktherapie.nl of bellen op (033) 24 73 469. Ook kun je een mailtje sturen naar onze secretaris Inge van Driel secretaris@nvpmt.nl

Samen staan we sterker!

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht