Vakantiegroet vanuit bestuur

29 juni 2022

Vakantieperiode

Beste leden,

De zomervakantie komt er weer aan. Ook voor ons als bestuur betekent dat we daarin even op vakantie gaan. Dat betekent dat het kan dat je iets langer moet wachten op een reactie dan je gewend bent van ons.

Als bestuur kijken we terug op een intensieve periode in de eerste helft van dit jaar.
Voor Cees Boerhout (kennisinnovatie) met verschillende richtlijnen en kwaliteitsstandaarden om te zorgen dat de (wetenschappelijke) input vanuit de PMT op orde is en op goede manier in de richtlijnen komt te staan, maar ook met het opstarten van het vervolg van ‘doen en meten’ in samenwerking met Respons. Tenslotte ook met de ondersteuning van de start van een nieuw bestuurslid bij de FVB voor kennisinnovatie, Martina de Witte en het zorgen voor meer eenduidigheid rondom het beleid van kennisinnovatie binnen de FVB en de verenigingen.

De ontwikkelingen rondom de werkveldgroepen en de verkenning van nieuwe werkveldgroepen is een taak die Bas Dopheide op zich heeft genomen. Ook dit loopt heel mooi door, zeker ondanks dat Bas vanwege fysieke problemen minder inzetbaar en bereikbaar is en in september voor langere tijd afwezig zal zijn.

Douwe houdt de financiën in de gaten en is actief betrokken geweest bij het proces rondom de begroting van de FVB voor 2023 en de keuzes die daarin gemaakt worden. En voorziet de rest van het bestuur van input bij projecten of ontwikkelingen vanuit het bestuur of de vereniging.

Inge van Driel heeft een breed en stevig takenpakket als secretaris, verbinding voor de werkgroep PR, de portefeuille opleidingen en toelating en belangenbehartiging binnen de vereniging en de FVB. Naast vele lopende zaken binnen de vereniging, gaat het daarin ook om het uitzetten van beleid en het zorgen voor de verbinding met allerlei mensen die actief zijn binnen de vereniging en/of de FVB. Zoals in de ALV al geschetst is, zijn we bezig met het opstellen van een aantal vacatures voor het NVPMT-bestuur met taken die meer overzichtelijk zijn en daarmee meer beperkt in tijdsinvestering die dit vraagt. We hopen dat er mensen opstaan om bij te dragen in het bestuur in de komende tijd, dus denk vast zelf na deze zomer of zet een collega aan tot nadenken hierover!

Tenslotte is Pim Hoek als voorzitter ook betrokken bij vele ontwikkelingen binnen de FVB. Met het wegvallen van de directeur, zijn verschillende taken (her)verdeeld om dit op te vangen. Zowel in de werkgroep meerjarenfinanciën van de FVB, werving en selectie van de directeur van de FVB als in het ondersteunen op dossiers zoals het zorgprestatiemodel of de externe lobby en positionering van de vaktherapie heeft hij hierin een actieve bijdrage geleverd. Het proces van het werven van een nieuwe directeur gaat gepaard met het gesprek over de organisatorische inrichting en personele bezetting binnen de FVB, wat een uitdagende opgave is in deze periode van flinke onderbezetting bij de FVB. De vacature van directeur van de FVB wordt op dit moment actief gedeeld via de social media, dus het zou mooi zijn als jullie die ook actief onder de aandacht brengen bij mensen die deze mooie klus op zich zouden kunnen en willen nemen.

Kortom, er gebeurt van alles en veel daarvan zal in de komende weken nog doorgaan. Sommige dingen op een lager pitje, andere dingen even een paar weken helemaal niet in de vakantie.

We hopen dat jullie ook kunnen genieten van een fijne zomerperiode en voor wie er op vakantie gaat wensen we je dan ook een goede en ontspannen vakantie!

Het bestuur van de NVPMT

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht