Update: Jeugdzorg

29 juni 2022

Jeugdzorg volop in ontwikkeling

Afgelopen woensdag 22 juni is er een online meeting geweest vanuit de FVB over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Met 44 deelnemers online heeft Terenja Dorst, belangenbehartiger van de FVB, een presentatie gegeven over de stand van zaken.

In 2022-2028 is er een hervormingsagenda Jeugd opgezet. Verschillende partijen zitten hierbij aan tafel o.a. VWS, VNG (gemeenten), SBJ (o.a. FVB) en cliëntorganisaties. Samen proberen ze de problemen in de jeugdzorg te inventariseren en het hoofd te bieden. Hiermee komt er een herinrichting van het jeugdstelsel. We zijn er nog lang niet want naast kansen liggen er ook bedreigingen binnen de jeugdzorg. Zo moet er 500 miljoen bezuinigd worden via de eigen bijdrage en meer structureel in de gemeenten. Ook moet er een inperking komen in de reikwijdte en instroom van jeugdhulp en zal het inkoopbeleid van gemeenten strakker worden. Dit alles is ook terug te lezen in de laatste brief van onze staatssecretaris Dhr. Van Ooijen. Mocht je werken in de jeugdzorg en de ontwikkelingen willen volgen dan kun je de brief van de staatssecretaris hier vinden. 

Maar er zullen ook kansen komen. Met dat we aan tafel een gesprekspartner zijn geworden binnen het SBJ (samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd) zijn er al mooie openingen. Zo heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in een factsheet de belangrijkste vragen over vaktherapie en de inkoop van jeugdhulp door gemeenten op een rijtje gezet:https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf

Daarnaast is er met de samenwerking een factsheet vrijgevestigde aanbieders in de jeugdhulp gemaakt: https://vng.nl/publicaties/factsheet-vrijgevestigde-aanbieders-in-de-jeugdhulp

Als FVB hebben we een infographic gemaakt waarin te zien is hoe een gemeente vaktherapie kan inzetten: https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=285776

Deze documenten kunnen de vrijgevestigde pmter/ vaktherapeut helpen om in gesprek te gaan met hun eigen gemeenten over de inzet van pmt in de jeugdzorg.

Mocht je hier meer vragen over hebben kijk dan zeker eens op de website van de FVB onder het JIP en het JET.

Naast dat we onze eigen ambassadeurs moeten zijn, een plek moeten houden in de jeugdzorg, hebben we elkaar nodig om ons vak te blijven onderbouwen, bijvoorbeeld met het verzamelen van data. Daarnaast is de FVB bezig met nog een infographic vaktherapie voor jeugd en gezin. Ook zijn we nog steeds bezig om onze plek binnen het SKJ te zoeken. Met als belangrijkste doel dat we als professional erkend en herkend worden.

 

 

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht