Onderzoek: Antidepressiva of runningtherapie op psychische én lichamelijke gezondheid

30 november 2022

Onderzoek PMT

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Hieronder volgt een samenvatting van een studie naar het effect van runningtherapie vergeleken met antidepressiva in het kader van de MOTAR-studie. We danken dr. Josine Verhoeven, GZ-psycholoog en onderzoeker bij GGZ inGeest, hartelijk voor haar bijdrage in de onderzoeks-rubriek van onze nieuwsbrief.

Namens het bestuur,
Cees Boerhout


Antidepressiva of runningtherapie op de psychische én lichamelijke gezondheid in depressieve en angstpatienten

PhD Josine Verhoeven
GGZ inGeest/Amsterdam UMC

Antidepressiva en runningtherapie zijn beiden effectieve behandelingen voor mensen met een depressie of angststoornis (Schuch et al., 2016; Stonerock et al., 2015). Het is echter waarschijnlijk dat beide therapieën verschillende werkingsmechanismen hebben en daardoor ook een andere impact op de lichamelijke gezondheid.

De MOTAR (MOod Treatment with Antidepressants or Running) studie (Lever-van Milligen et al., 2019) is een wetenschappelijke studie waarbij mensen met depressie en angststoornissen gedurende 16 weken behandeld werden met runningtherapie (n=96) óf antidepressiva (n=45). Met deze studie hebben we onderzocht hoe deze twee nogal verschillende behandelingen bijdroegen aan de verbetering van zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid.

We vonden dat in de runningtherapiegroep 43.4% van de deelnemers remissie bereikte en in de antidepressivagroep was dat 44.8%; dit verschilde niet van elkaar. Echter, op de lichamelijke gezondheid vonden we wel degelijk verschillen tussen de groepen, namelijk in gewicht, tailleomtrek, bloeddruk, hartslag en hartslagvariabiliteit. Deze verschillen waren ten gunste van de runninggroep; zij gingen er in gezondheid op vooruit (o.a. lagere hartslag en bloeddruk) of de antidepressivagroep ging achteruit (o.a. hoger gewicht en lagere hartslagvariabiliteit).

Concluderend vinden we dus dat runningtherapie en antidepressiva het even goed deden op de psychische gezondheid maar dat runningtherapie voordeliger was voor de lichamelijke gezondheid van de deelnemers. Een pleidooi om meer te gaan bewegen dus!


Referenties en literatuur

Schuch, F. B., Vancampfort, D., Richards, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., & Stubbs, B. (2016). Exercise as a treatment for depression: a meta-analysis adjusting for publication bias. Journal of Psychiatric Research, 77, 42-51. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.02.023

Stonerock, G. L., Hoffman, B. M., Smith, P. J., & Blumenthal, J. A. (2015). Exercise as treatment for anxiety: systematic review and analysis. Annals of Behavioral Medicine, 49(4), 542-556. https://doi.org/10.1007/s12160-014-9685-9

Lever-van Milligen, B. A., Verhoeven, J. E., Schmaal, L., van Velzen, L. S., Révész, D., Black, C. N., ... & Penninx, B. W. (2019). The impact of depression and anxiety treatment on biological aging and metabolic stress: study protocol of the MOod treatment with antidepressants or running (MOTAR) study. BMC Psychiatry, 19(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2404-0

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht