Gezocht: PMT-ers voor GOAL!

30 november 2022

PMT-ers gezocht voor GOAL! 

Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) vormt een multidisciplinaire leefstijlondersteuning waar iemand met EPA twee jaar begeleid wordt door gekwalificeerde professionals. Lijkt het je leuk mee te denken met deze innovatie, of mee te doen aan intervisie met de huidige beweegprofessionals of werkzaam te zijn binnen deze interventie als PMT-er. Of heb je andere ideeën hierover? Laat het ons weten.

Een goede mentale gezondheid hangt samen met een goede kwaliteit van leven, mentale veerkracht en actieve participatie in de wijk. Voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is er binnen de ambulante zorg geen passende leefstijlinterventie, terwijl juist zij hier veel baat bij hebben. Mensen met EPA hebben ongeacht diagnose een anderhalf tot tweemaal hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes en verminderde psychische gezondheid vergeleken met de algemene bevolking. Deze combinatie draagt bij aan een tot 15 jaar kortere levensduur en lagere kwaliteit van leven. Leefstijl speelt hierin een belangrijke rol. Leefstijlinterventies kunnen lichamelijke gezondheid, kwaliteit van leven, maar ook psychiatrische symptomen en functioneren verbeteren. 

Binnen het GOAL! programma is aandacht voor individuele wensen, ervaren uitdagingen en warme overdracht naar bestaande voorzieningen in de wijk. Dit sluit aan bij de richting die gegeven wordt door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen met EPA over belangrijke factoren voor succesvolle leefstijlinterventies voor hen. Hoewel de recent geïntroduceerde gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) dit gedachtegoed volgen, kunnen bij uitstek mensen met EPA hiervan onvoldoende profiteren. Vanuit de gezamenlijke uitdaging en behoefte om dit te verbeteren, draait GGz Centraal samen met gemeenten op de Noord-Veluwe en zorgverzekeraars proef met GOAL!.   

Meer info op www.goalggz.nl
leefstijl@ggzcentraal.nl
Bianca Braakhuis (0610688778) en Jeroen Deenik (0622049534)

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht