NVPMT zoekt verenigingscoördinator en voorzitter

20 augustus 2018

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (NVPMT) ZOEKT VERENIGINGSCOÖRDINATOR, 24 UUR PER WEEK

Verenigingscoördinator

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) zoekt per direct een ambitieuze, bevlogen vereningsprofessional voor 24 uur per week (0,67 fte).

Wat houdt de functie in

Als verenigingscoördinator is je belangrijkste taak om de verenigingsactiviteiten, commissies, werkgroepen van de NVPMT te stimuleren en coördineren. Je bent spin in het web, aanjager, ophaler en de schakel tussen leden en het bestuur NVPMT in beleidsontwikkeling. Je geeft signalen uit de achterban door. Je bent daarmee betrokken bij het ontwikkelen van, draagvlak verkrijgen voor en zorgdragen voor uitvoering van het beleid van de NVPMT en ondersteunende dienstverlening richting de leden.

Met het bestuur van de NVPMT bepaal je de richting en invulling van de verenigingsdynamiek. Ledenwerving, relatiebeheer en je kunnen inleven in de wereld van de leden en het bestuur NVPMT zijn van belang.

Positie

De NVPMT is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) die zich inzet voor de belangen van een aantal beroepsverenigingen m.b.t. non-verbale therapievormen binnen de gezondheidszorg. (www.fvb.vaktherapie.nl). Het dienstverband is bij de FVB. Je werkt in opdracht van het bestuur van de NVPMT. De werkzaamheden stem je af met een van de bestuursleden. Uitbreiding naar vergelijkbare werkzaamheden voor één of meerder andere “FVB” beroepsverenigingen ligt in de lijn der verwachting.

Het profiel

Je hebt bij voorkeur een afgeronde academische of HBO-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde, sociale richting of organisatiepsychologie, met minimaal 5- 10 jaar relevante werkervaring.

Ervaring met belangenbehartiging en/of werken binnen een vereniging vormen een pré. Je bent politiek sensitief en je kunt goed omgaan met (vermeende) verschillende belangen. Je houdt de verenigingsdoelstellingen voor de lange termijn goed in beeld.

Je bent

  • Een zichtbare, aansprekende, bevlogen en verbindende persoon;

  • Een plezierige en betrokken collega en doet je werk met plezier, humor en overtuiging;

  • Flexibel, collegiaal en initiatiefrijk;

  • Proactief, communicatief sterk en je kunt informatie overbrengen;

  • Een professional die gestructureerd en targetgericht samenwerkt;

  • Een geboren organisator die dienstverlenend is ingesteld

Wij bieden

Wij bieden een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een informele en dynamische organisatie met korte lijnen. Je kunt per direct aan de slag voor in ieder geval 6 maanden, met de intentie tot verlenging. De functie is gewaardeerd in schaal 60 van de Cao GGz, max € 4.355,- pm bij fulltime dienstverband. Het FVB Kantoor is gevestigd in Utrecht vlakbij station Lunetten. Je werkplek en -tijden zijn in overleg vast te stellen. Het werken met vrijwilligers vereist wel dat je regelmatig ook in avonduren of weekeinden werkt en activiteiten elders in het land uitvoert.

Meer weten en reageren

Voor aanvullende vragen over deze functie of over de procedure kun je contact opnemen met Maikel Mol, voorzitter NVPMT, E voorzitter@nvpmt.nl of Norbert Nijland, bestuurslid kennisinnovatie NVPMT, E onderzoek@nvpmt.nl

Om te solliciteren mail je je motivatiebrief en CV uiterlijk 2 september a.s. naar Irene Rentenaar, directeur FVB,
E i.rentenaar@vaktherapie.nl o.v.v. verenigingscoördinator.

 

 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (NVPMT) ZOEKT VOORZITTER

Voorzitter

INSPIRATOR MET OOG VOOR VERNIEUWING

 

De NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. De NVPMT maakt deel uit van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Onze missie is het bevorderen en ontwikkelen van het vakgebied PMT en het behartigen van de belangen van onze leden. De belangrijkste ambities uit het huidige meerjarenbeleid zijn:

• Verwetenschappelijken van het vakgebied, waardoor de PMT interventies in de 0-4e lijn duidelijk zijn en voldoen aan normen en wensen

• Nationaal en internationaal positie van NVPMT versterken

• Vergroten van het ledenaantal naar 1.000 leden. De vereniging wil de komende periode extra inzetten op een sterke vereniging met een actieve achterban.

 

Profiel voorzitter NVPMT

De voorzitter die we zoeken, is iemand met gevoel voor wat de leden van de NVPMT beweegt en wat er rondom de leden gebeurt in het veranderende zorglandschap. Je bent binnen het bestuur en binnen de vereniging een inspirator met oog voor vernieuwing. Je bent in staat om de verbinding te zoeken met anderen, zowel binnen als buiten de vereniging. Je bent in staat om samen met anderen een visie op de toekomst van het vak verder te ontwikkelen en op leden en anderen over te brengen. Je hebt gevoel voor de bestuurs- en organisatiestructuur van de vereniging en je stimuleert en initieert het delegeren van taken aan werkgroepen en actieve leden.

 

Het bestuur heeft recent gekozen voor een andere werkwijze. Als voorzitter werk je er, samen met het bestuur en leden, aan om die visie op de (structuur van de) vereniging te implementeren. Je doet waar nodig voorstellen ter verbetering. Als voorzitter weet je een juist evenwicht te bewaren tussen inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand binnen het bestuur.

 

Taken van de voorzitter

Als voorzitter heb je de volgende concrete taken:

• Overzicht houden over het geheel van het functioneren van de vereniging, inclusief ontwikkelen van beleid en jaarplannen

• Voorbereiden (met de secretaris) en voorzitten van bestuursvergaderingen en de ALV

• Namens de NVPMT zitting nemen in het AB van de FVB en van daaruit de belangen behartigen van alle vaktherapeutische beroepen. Je bewaakt daarbij de balans tussen samenwerking met de FVB en de autonomie van de eigen vereniging

• Contacten onderhouden met het bureau FVB over de ontwikkelingen in het veld, de NVPMT en de federatie

• Samen met de delegates uit Nederland overzicht houden op de ontwikkelingen binnen het EFP (Europees Forum Psychomotricity)

• Samenwerking zoeken en contact onderhouden met organisaties in het zorgveld.

 

Hoeveel tijd kost het

Het voorzitterschap vraagt een tijdsbesteding van globaal:

• Vergaderingen bestuur NVPMT, FVB en ALV NVPMT, FVB bij elkaar circa dagdeel per week gedurende 10 maanden per jaar

• Overleggen met externe partijen (o.a. delegates EFP en andere beroepsgroepen) circa 2 uur per maand

• Voorbereidingen, contact met leden, bijhouden zorgveldontwikkelingen circa 2 uur per week

In totaal gaat het om 1 à 2 dagdelen per week gedurende circa 10 maanden per jaar (zomerperiode is rustig). Voor het voorzitterschap is een flexibele agenda niet noodzakelijk wel handig. De termijn van het voorzitterschap is 3 jaar vanaf benoeming door de ALV.

 

Wat krijg je ervoor terug

Het voorzitterschap levert een breed netwerk onder PMT-ers en de verwante beroepsgroepen en organisaties in het veld. Het is een leerzame en plezierige omgeving met medebestuurders, waarin je jezelf op een breed gebied kunt ontwikkelen. Je kunt je passie voor het PMT-vak verder uitbouwen. De voorzitter krijgt (net als de andere bestuursleden) een maximale vrijwilligersvergoeding van 1500 euro per jaar en een laptop die ter beschikking staat voor de duur van de bestuursfunctie.

 

Procedure

Mochten er n.a.v. deze profielschets vragen zijn kunt u zich altijd richten tot de huidige voorzitter via voorzitter@nvpmt.nl of via 06 51 93 03 92

Kandidaten kunnen reageren via secretaris@nvpmt.nl vervolgens zal u binnen twee weken bericht krijgen vanuit het NVPMT bestuur.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht