Bericht bestuur naar leden

13 december 2018

Beste leden,

Het is een roerig jaar geweest voor de NVPMT. Deze willen we ondanks alles positief afsluiten en met nieuwe energie starten aan het nieuwe jaar. We willen jullie als bestuur iets vertellen over het roerige jaar en ons “plan de campagne” delen, omdat we het afgelopen jaar voor velen onzichtbaar zijn geweest. In deze brief vind je een overzicht van de ontwikkelingen die het bestuur dit jaar heeft doorlopen.

Ontwikkelingen in het bestuur

Zoals jullie weten heeft Maikel Mol op de ALV in maart aangegeven per 1 juli te gaan stoppen. Maikel kon het voorzitterschap niet meer combineren met zijn eigen praktijk waar hij directeur is geworden i.p.v. opdrachtgever.
Daarnaast heeft Lonneke Meessen voor de zomer aangekondigd dat ze zou gaan stoppen als secretaris.
Zoals jullie mogelijk al weten is eind vorig jaar bij Barry Reijs teelbalkanker geconstateerd. Gelukkig is hij na een geslaagde behandeling schoon verklaard.
Dit alles heeft gemaakt dat we voor de zomer met Wilma Cligge, Brechje Tijssen en Norbert Nijland in het bestuur zijn overgebleven. Brechje was (en is soms) nog zoekende in haar portefeuille, omdat ze sinds maart 2018 in het bestuur zit. Ze was nog niet in staat om taken van andere bestuursleden over te nemen. We hebben dus moeten “overleven” en zijn hard op zoek gegaan naar opvolgers.

Functie voorzitter en kennisinnovator onderzoek

Niemand werd echt enthousiast toen hij/zij gevraagd werd voor de functie voorzitter. Norbert heeft na de zomervakantie besloten de voorzittershamer over te nemen van Maikel. Norbert zit sinds de ALV 2016 als kennisinnovator onderzoek in het bestuur en is van alle lopende zaken op de hoogte. Het bestuur is blij met deze verschuiving, maar dat maakt wel dat er een plek vrijkomt voor kennisinnovator onderzoek. We hebben getracht deze functie uit te zetten bij een promovendus, maar helaas zijn deze mensen allemaal te druk om deze taak ernaast te doen. We zijn dus verder gaan zoeken, maar helaas hebben we tot op heden nog geen opvolger gevonden en tot die tijd zal Norbert deze taak ernaast doen.
We zijn dus nog op zoek naar iemand die als kennisinnovator onderzoek het bestuur wil komen versterken. Meld je bij het bestuur als je interesse hebt of vragen hierover hebt. We hebben je nodig!

Ontmoeten van de leden

Norbert wil als voorzitter vooral bereikbaar zijn en wil graag contact met leden hebben als zaken niet of juist wel lopen. Blijf dus niet met zaken lopen als je ontevreden bent. Zoek contact en maak zaken bespreekbaar. Hier leren wij als bestuur weer van en zo kunnen we aansluiten bij de belangen van de leden. Dit is onze hoofdtaak!

Functie Kennisinnovator werkveldgroepen

Barry is het afgelopen jaar wegens ziekte niet inzetbaar geweest voor het bestuur. We hebben als bestuur besloten om deze taken te verdelen onder de overige bestuursleden. Barry had de verwachting niet al te lang afwezig te zijn. Achteraf bekeken heeft het herstel langer geduurd dan in eerste instantie verwacht. Dit heeft gemaakt dat de werkveldgroepen geen aansturing hebben gehad vanuit het bestuur. Ons excuus hiervoor.

page2image1776512

Gelukkig is Barry weer volledig aan het werk en heeft hij aangegeven weer inzetbaar te zijn voor het bestuur. Tevens heeft hij aangegeven zijn termijn (wat zou lopen tot ALV 2019) in ieder geval met een jaar te verlengen tot de ALV in 2020, omdat hij niet heeft kunnen brengen wat hij wilde en wat nodig was het afgelopen jaar. Heel fijn dat Barry zich nog een jaar wil inzetten om de werkveldgroepen te coördineren.

Functie Secretaris

Lonneke heeft een opvolger gevonden in Femke Marije Klaver. Zij is zich op dit moment aan het inwerken binnen het bestuur. Ontdekken, ervaren en verdragen van het ‘(nóg) niet weten’, zijn begrippen die voornamelijk in haar (bestuurs)woordenboek voorkomen. Vanuit haar nieuwsgierigheid is zij de functie als secretaris aangegaan en kijkt er dan ook naar uit hoe de aankomende jaren eruit zullen gaan zien. Op de achtergrond en via de mailing en telefoon is ze bereikbaar. Tijdens de ALV zal zij zich voordragen als secretaris en zullen jullie een gezicht te zien krijgen. Wij als bestuur zijn erg blij met Femke Marije als nieuw fris bestuurslid.

Verenigingscoördinator

Een andere positieve ontwikkeling is dat we per 1 december een verenigingscoördinator hebben aangenomen. Kelly Kemerink op Schiphorst zal het eerste half jaar 24 uur per week en daarna voor 16 uur per week ondersteuning bieden aan ons bestuur. Zij is de spil tussen het bestuur en haar leden. Met als doel het coördineren en ondersteunen van werkveldgroepen, commissies en verenigingsactiviteiten. Het bestuur kan zich dan richten op de bestuurstaken en zo groeien naar een vereniging met een gezond bestuur.

In de volgende nieuwsbrief wordt hier uitgebreider op ingegaan en zal ze zich uitgebreider voorstellen.

Tot slot

Zoals jullie lezen hebben er verschuivingen plaatsgevonden, moeten er nieuwe mensen ingewerkt worden en zitten er gaten in het bestuur. De lopende zaken zijn gewoon doorgegaan en dit hebben we opgevangen met het beperkt aantal mensen in het bestuur. We hebben prioriteiten moeten stellen en sommige dingen zijn dus blijven liggen (bijv. het communiceren met de leden). We willen als bestuur tot de volgende ALV gebruiken om weer een team te worden en rust en structuur aan te brengen. We willen het advies van Kuperus & Co (presentatie ALV 2018) gaan oppakken. Aan de hand hiervan zullen we een gedegen plan gaan schrijven om de lopende en komende zaken op te gaan pakken. Dit plan zullen we presenteren op de ALV in maart 2019.

We gaan hard ons best doen en zullen als bestuur meer gaan besturen ipv uitvoerend zijn zoals het advies van Kuperus & Co adviseert. We willen met projecten gaan werken met een kop en een staart: afgebakende taken en opdrachten, zodat mensen gemotiveerd zijn en blijven om input te leveren voor het mooie vak PMT. We zullen als bestuur dan ook een beroep gaan doen op jullie.

We hopen op jullie begrip en kijken er naar uit een gezamenlijke positieve nieuwe start te maken.

Het bestuur NVPMT

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht