Kijkje in de keuken van … Susanne van der Lugt, communicatieadviseur bij de FVB

24 juni 2024

Wat is je naam?
Susanne van der Lugt

Wat is je functie en wat zijn op dit moment jouw belangrijkste werkzaamheden?
Ik ben communicatieadviseur, dus verantwoordelijk voor alle communicatie-uitingen vanuit de FVB richting leden, cliënten, verwijzers en stakeholders. 

Op dit moment ben ik bezig met de positionering van de FVB, vaktherapie en de zeven disciplines. Binnenkort heten we dan ook Vaktherapie Nederland en hebben we een nieuwe huisstijl voor al onze uitingen. Dit gaat ons enorm helpen in het neerzetten van onze organisatie en van vaktherapie richting stakeholders en consumenten, daar ben ik van overtuigd! 

Daarnaast ben ik nu bezig met de voorbereidingen voor de Week van de Vaktherapie, het FVB Congres dat in 2025 gaat plaatsvinden en de Vaktherapie prijs (schrijf je vooral in als je een mooi plan hebt!). En we organiseren in september een bijeenkomst voor alle FVB-vrijwilligers, niet alleen om ze te bedanken, maar ook om meer te vertellen over waar we de komende tijd aan gaan werken zodat zij dat in hun commissie, werkgroep of netwerk ook mee kunnen nemen. Zo ontstaat er meer verbinding tussen onze plannen en wat de commissies doen. Er zijn elk jaar rond de 200 vrijwilligers actief voor de FVB, dus ze hebben hierin een belangrijke rol!

Het is bijna te veel om op te noemen, maar mag ik er toch nog eentje uitpikken? Samen met Akwa GGZ ontwikkelen we een verwijshulp voor cliënten (en ook voor verwijzers) waarmee je met een checklist kunt nagaan of vaktherapie iets voor je is. Ik hoop dat deze dit jaar bij heel wat verwijzers ligt en vooral ook: gebruikt wordt. Dit helpt natuurlijk ook weer om vaktherapie op de kaart te zetten en toegankelijk te maken voor iedereen.

Sinds wanneer werk je bij de FVB?
Ik ben in 2015 begonnen bij de FVB.

Kende je vaktherapie of heb je hier ervaring mee zelf of iemand in jouw omgeving?
De term kende ik niet, maar ik ontdekte al gauw dat toch heel wat mensen in mijn omgeving het zelf hebben gehad of het via hun werk kennen. Maar helaas niet altijd onder de noemer vaktherapie waardoor je het niet direct herkent.

Waar ben jij vandaag jouw werkdag mee begonnen/ga je de dag mee beginnen?
Ik ben een weekje op vakantie geweest, dus mijn mailbox zit overvol. Doel is die deze week weer redelijk bijgewerkt te hebben!

Wat heb je deze week op de planning staan?
Naast mijn mailbox? Een opzet schrijven voor het AB over de aanpak van onze ICT en websites, nadenken over de inhoudelijke invulling van de vrijwilligersbijeenkomst met collega’s, het budget voor het FVB-congres opstellen, opdracht geven aan het ontwerpbureau om materialen voor de Week van de Vaktherapie te ontwikkelen (in de nieuwe huisstijl!).

Stel, je staat in de lift en er stapt een onbekende in waar je een praatje mee maakt. Je hebt nog 1 verdieping te gaan en diegene wil graag weten wat jouw werk inhoudt. Wat zeg je dan?
Ik ben communicatieadviseur bij Vaktherapie Nederland. Heb je wel eens gehoord van vaktherapie? Nee, het is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten ervaringsgerichte therapie. In plaats van praten ga je doen en ervaren. Denk aan een rollenspel spelen waarbij je oefent met ander gedrag, de controle los durven laten door een ander met jouw tekening verder te laten gaan of letterlijk ruimte in durven nemen bij bepaalde fysieke oefeningen. 

Wat zijn in jouw werk de belangrijkste dingen die je doet voor de leden? 
Vanuit communicatie faciliteren we leden om zich zo te laten zien binnen (en buiten!) de instelling waar ze werken of met hun eigen praktijk. Denk aan factsheets en infographics die we ontwikkeld hebben, een centrale plek waar alle onderzoeken en publicaties over vaktherapie te vinden zijn of de website vaktherapie.nl met informatie over alle ‘problematieken’. Hier is de Week van de Vaktherapie een belangrijk haakje voor: dit biedt elke vaktherapeut een mooie aanleiding om aandacht voor vaktherapie te vragen. We zien hierbij hele leuke dingen voorbij komen: een doos met gaten in de wachtruimte waar je met je hand in kunt om te voelen aan verschillende materialen (in het kader van het thema Prikkels) of een aantal vaktherapeuten die voor alle collega’s een kennismaking met vaktherapie hadden georganiseerd, zelfs voor de nachtportier hadden ze op zijn route iets bedacht. Maar het is natuurlijk ook helemaal prima als je in deze week vooral via socials aandacht voor vaktherapie vraagt. Doe vooral wat mogelijk is en wat bij je past, zou ik zeggen! En had ik eigenlijk al gezegd dat het thema dit jaar Veerkracht is?

Je werkt 9 jaar bij de FVB. Dat is al een mooie lange tijd. Welke ontwikkelingen zie je de afgelopen jaren?
Er is in de afgelopen jaren heel wat gebeurd! De Week van de Vaktherapie is in het leven geroepen, we zijn gestart met de Vaktherapie-prijs, we hebben in plaats van één website een heel pakket aan websites. Daarnaast communiceren meer gericht op de doelgroep, ook bijvoorbeeld via socials. Maar vooral hebben de vaktherapeuten zelf zich ontwikkeld: van Calimero (“ik ben klein en jij bent groot”) naar ondernemende professionals die staan voor hun vak en dit met passie en trots uitdragen. Ik hoop dat we hier als FVB ook zo goed mogelijk in kunnen faciliteren! 

Wat maakt jouw werk zo leuk? Waar ben je trots op?
Ik vind dat ik een topbaan heb eigenlijk! Wat het voor mij leuk maakt is dat ik zowel strategisch als operationeel bezig ben, dat je dat in één hand hebt. En dat het uiteindelijk ook relevant is voor mensen: de vaktherapeut die ondersteund wordt in zijn werk, maar ook de client die uiteindelijk zo stevig mogelijk komt te staan. 

Hoe breng jij  ‘doen, ervaren, effect’ in je dagelijkse werkzaamheden?
Nou, ik ben een enorme doener, dus met dat doen zit het wel goed. En dan komt het ervaren en effect vanzelf, zou ik zeggen. Bij dat laatste zouden we wel wat meer stil mogen staan: we doen veel, maar de ‘effecten’ en resultaten mogen we misschien iets meer vieren. 

Hoe kijk je naar de toekomst van vaktherapie? Hoe verhouden jouw werkzaamheden zich hiertoe?
Ik hoop dat we vaktherapie op de kaart kunnen zetten samen met alle vaktherapeuten en dat we als FVB vaktherapeuten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun professionaliteit. Ik zie dit als twee communicerende vaten.

Wat wens je leden toe? Wat hoop je voor de komende jaren?
Ik zou graag willen dat vaktherapeuten zich kunnen richten op de kern van hun werk: cliënten verder helpen. Dus geen ingewikkelde financiering en verantwoording, maar vertrouwen. Hier proberen we als FVB natuurlijk aan bij te dragen. Onze ambitie is niet voor niets dat vaktherapie in 2030 voor iedereen toegankelijk is.