Update onderhandelingen Cao GGZ

Op 11 mei hebben FBZ (vertegenwoordiger van de FVB) en andere vakbonden (FNV, CNV en NU'91) opnieuw onderhandeld met de Nederlandse GGZ over een extra tussentijdse loonsverhoging voor GGZ-werknemers. Het resultaat is een voorstel voor een extra loonsverhoging in 2023 en 2024, maar deze verhoging is beperkt tot nominale bedragen. FBZ heeft herhaaldelijk verzocht om geen onderscheid te maken tussen functiegroepen, maar helaas heeft de werkgeversdelegatie geen gehoor gegeven aan dit verzoek. Er zijn echter wel afspraken gemaakt buiten dit voorstel met de Nederlandse GGZ voor groepen die getroffen worden door loondifferentiatie, zoals psychologen, medisch specialisten en verslavingsartsen. Deze afspraken betreffen onder andere de zeggenschap van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, en knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheidsvergoeding voor artsen.

Meer lezen? Zie: https://www.fbz.nl/nieuws/2023/bod-voor-extra-salarisstijging-ggz/