Studenten lidmaatschap

Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten die aantoonbaar studeren aan één van de opleidingen die opleiden tot de kwalificatie beginnend beroepsbeoefenaar PMT en die tevens door de NVPMT erkend zijn. 

  • Je krijgt korting op studiedagen, de korting zal vermeld worden bij het aanmelden. 
  • Je hebt toegang tot de kennisbank van de NVPMT. 
  • Je hebt toegang tot informatie over de werkveldgroepen. 
  • Je ontvangt het Tijdschrift voor Vaktherapie. 
  • Je mag deelnemen aan werkgroepen en commissies. 

Kosten: € 50 euro per jaar


Verkrijgen van studentenlidmaatschap

Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten die aantoonbaar studeren aan opleidingen die opleiden tot de kwalificatie beginnend beroepsbeoefenaar PMT en die tevens door de NVPMT erkend zijn. Deze zijn hierboven al genoemd. 

Studenten aan een Masteropleiding kunnen geen gebruik maken van het studentlidmaatschap. Uitzondering hierop zijn studenten van de VU Amsterdam die aansluitend op de (geaccrediteerde) bachelor bewegingswetenschappen en minor PMT opleiding, verder gaan met een voltijds eenjarige master Human Movement Sciences.

Meld je nu aan!