Home

BEROEPSVERENIGING

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. De NVPMT is opgericht op 20 april 1960 en telde op 1 januari 2023, ruim 1500 leden.

 

MISSIE

De NVPMT zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling én uitoefening van de psychomotorische therapie. Zij doet dit onder meer door het faciliteren van onderzoek, scholing en samenwerkingsverbanden voor professionals. De NVPMT stelt zich verder als doel om de professionele belangen van de beroepsgroep zo goed mogelijk te behartigen onder meer door deel te nemen aan landelijke overlegvormen. De NVPMT wil cliënten, verwijzers en andere belangstellenden informeren over psychomotorische therapie en kan hulp bieden bij het vinden van een psychomotorisch therapeut. 

 

VISIE

De visie van de NVPMT is drieledig: 

 • Psychomotorische therapie moet beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten; 
 • Cliënten hebben baat bij professioneel geschoolde psychomotorisch therapeuten, die een goede positie hebben in de Nederlandse gezondheidszorg; 
 • Psychomotorische therapie is een therapie die zich voortdurend moet ontwikkelen en die steunt op wetenschappelijk onderzoek of best practice. 

De NVPMT draagt zorgt voor: 

 • Het behartigen van de professionele, wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden, onder meer door deelname aan landelijke overlegvormen; 
 • Het bevorderen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en het stimuleren van het toepasbaar maken van dit onderzoek in de beroepspraktijk; 
 • Faciliteren van intercollegiale consultatie; 
 • Faciliteren en in stand houden van werkveldgroepen (samenwerkingsverbanden van PMT collega’s die werken met dezelfde doelgroep); 
 • Vergroten van naamsbekendheid van de PMT en draagvlak voor de PMT; 
 • Het mede in stand houden van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en het Register Vaktherapie; 
 • Faciliteren van juridische bijstand; 
 • Informeren van en service verlenen aan (potentiële) leden, (potentiële) cliënten en verwijzers via websites, sociale media en in persoonlijke hoedanigheid; 
 • Het samenwerken met organisaties die een verwant doel nastreven, zowel nationaal als internationaal; 
 • Faciliteren van lezingen, workshops en congressen;
 • Kwaliteitsbewaking door eisen te stellen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap. 


FEDERATIE VAKTHERAPEUTISCHE BEROEPEN

De NVPMT maakt deel uit van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De FVB is een koepelorganisatie waarbij de volgende beroepsverenigingen zijn aangesloten: Psychomotorische therapie, Psychomotorische kindertherapie, Muziektherapie, Beeldende therapie, Danstherapie, Dramatherapie en Speltherapie. Vaktherapeuten helpen cliënten met hun hulpvraag door middel van lichaams- en bewegingsgerichte activiteiten, muziek, beeldend werken, drama, dans of spel.


REGISTRATIE & KWALITEIT

Voor registratie is de NVPMT aangesloten bij het Register Vaktherapie. Hier zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.


ZOEK EEN VRIJGEVESTIGDE VAKTHERAPEUT IN DE BUURT

Ben je opzoek naar een vaktherapeut bij jouw in de buurt klik dan hier!