Studentenlidmaatschap

Studenten lidmaatschap

Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten die aantoonbaar studeren aan opleidingen die opleiden tot de kwalificatie beginnend beroepsbeoefenaar PMT en die tevens door de NVPMT erkend zijn. Dit zijn de volgende opleidingen:

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
  • Bachelor Vaktherapeut psychomotorische therapie.
    
 • Hogeschool Windesheim, Zwolle
  • Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
  • Master Psychomotorische Therapie

NB: Ben je al volledig lid en laat je het lidmaatschap omzetten dan word ook je registratie bij het Register Vaktherapie stopgezet en heb je geen stemrecht meer in de ALV. Een studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten die nog geen initiële pmt opleiding hebben en/of al lid zijn van de NVPMT.

 • Vrije Universiteit: Amsterdam,
  • Faculteit der Bewegingswetenschappen (bachelor: Bewegingswetenschappen met minor PMT). Start 2021 krijgen een overgangsregeling, start vanaf 2022 geen directe toelating.

Voordelen

 • Je krijgt korting op studiedagen, de korting zal vermeld worden bij het aanmelden. 
 • Je hebt toegang tot de kennisbank van de NVPMT. 
 • Je hebt toegang tot informatie over de werkveldgroepen. 
 • Je ontvangt het Tijdschrift voor Vaktherapie. 
 • Je mag deelnemen aan werkgroepen en commissies. 

Kosten

 • € 50 euro per jaar

Meld je nu aan!