Kind & Jeugd

Informatie voor ouders, kinderen en jongeren 

Wanneer psychomotorische therapie?

Als kinderen niet ‘happy’ zijn

Psychomotorische therapie kan worden ingezet bij emotionele en sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Psychomotorische is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen en jongeren om van deze ervaringen te leren en thuis of op school te gebruiken. Er is individuele psychomotorische therapie, psychomotorische therapie in een groep en gezins-psychomotorische therapie.


Waar kan een psychomotorisch therapeut bij helpen?

 • Reguleren van aandacht, gedrag en emoties 

Psychomotorische therapie kan worden gebruikt om kinderen te helpen hun aandacht, gedrag en emoties beter te hanteren. Sommige kinderen reageren zonder eerst na te denken of hebben een kort lontje; anderen durven hun emoties niet te uiten. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat lichaamssignalen helpen om te weten wanneer de spanning oploopt. Zij leren ook dat lichaamssignalen een betekenis hebben. Lichaamssignalen kunnen iets zeggen over het lichaam (ik ben moe) of over gevoelens (ik ben boos of bang). Wanneer zij deze lichaamssignalen waarnemen, kun zij beter leren gevoelens en gedrag te reguleren en af te stemmen op hun omgeving. 

 • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Er worden bewegingsactiviteiten gedaan waarin kinderen op een speelse manier uitgedaagd worden om te ontdekken wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen. Ze leren hun grenzen herkennen, erkennen en/of verleggen. In het samen bezig tijdens sociale bewegingsactiviteiten, leren ze ook de grenzen van een ander beter herkennen en respecteren.

 • Lichaamsbeleving en lichaamswaardering.

Soms zijn kinderen of jongeren heel ontevreden met hun eigen lichaam, zoals bijvoorbeeld bij eetstoornissen. Of kinderen hebben geen vertrouwen in hun eigen lichaam. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen om door middel van lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten hun lichaam anders, positiever ervaren en weer vertrouwen en plezier in hun eigen lichaam te krijgen. 

 • Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst

Soms hebben kinderen moeite met het aangaan van contacten met anderen, met name met leeftijdsgenootjes. Door op speelse wijze samen met andere kinderen bezig te zijn, kan het kind oefenen met vaardigheden als op de beurt wachten, kiezen, mening geven, onderhandelen, iets zeggen of samenwerken in een groep.

 • Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Soms maakt een kind stressvolle levensgebeurtenissen mee waardoor het uit balans raakt. Er kunnen dan allerlei problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen, concentratieproblemen of bijvoorbeeld problemen met het reguleren van emoties. Psychomotorisch therapeuten kunnen door middel van lichaamsgerichte oefeningen kinderen helpen deze stressvolle ervaringen beter te hanteren.

 • Meer bewegen

Soms zijn kinderen door hun klachten (bijv. bij depressie of onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten) steeds minder lichamelijk actief geworden, waardoor de klachten in stand worden gehouden. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat bewegen leuk is en dat je je beter gaat voelen. Bovendien helpt het verbeteren van de lichamelijke gezondheid ook bij het vergroten van zelfvertrouwen. Als je meer kan dan voel je je zelfverzekerder.

 • Persoonlijke benadering

Psychomotorisch therapeuten stemmen hun behandeling af op de hulpvraag van kind/jongere en ouders (en indien nodig met school en/of andere behandelaren). Kinderen zijn nu eenmaal verschillend, ook al hebben ze soms last van vergelijkbare klachten. De psychomotorisch therapeut maakt met hen en/of hun ouders een persoonlijk behandelplan, waarin de doelen in gezamenlijk overleg duidelijk omschreven worden. 

 • Behandeling gebaseerd op richtlijnen

De psychomotorisch therapeut werkt volgens de richtlijnen die op grond van onderzoek en/of door de beroepsgroep zijn vastgesteld. De richtlijnen vormen het kader waarbinnen de psychomotorisch therapeut met de hulpvrager tot een persoonlijk behandelplan komt. 

 

Waar vind ik een psychomotorisch therapeut?

Psychomotorisch therapeuten zijn onder meer werkzaam in het instellingen voor:

 • Geestelijke gezondheidszorg (basis ggz of specialistische ggz);
 • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; 
 • Revalidatie; 
 • Forensische psychiatrie;  
 • Verslavingszorg. 

En er zijn psychomotorisch therapeuten met een eigen praktijk. Vaak is er op de website van een praktijk of instelling informatie over psychomotorische therapie te vinden. Zoek je een vrijgevestigde psychomotorisch therapeut die erkend is door de NVPMT? Deze zijn te  vinden op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Zoek een PMT'er bij jou in de buurt.

 

Samenwerkingen

Psychomotorisch therapeuten werken vaak samen met andere hulpverleners. 

In de meeste GGZ-instellingen waar psychomotorisch therapeuten werken, werken zij samen met een regie behandelaar, bijvoorbeeld een GZ-psycholoogof een psychiater. In de specialistische GGZ werkt de psychomotorisch therapeut in een multidisciplinair team. 

Vrijgevestigde psychomotorisch therapeuten werken vaak samen met de verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts) of een regiebehandelaar zoals een psycholoog of psychotherapeut of psychiater.

Folder PMT

 

Vergoedingen

De behandeling van kinderen en jongeren wordt door de gemeente vergoed. De gemeente heeft contracten met aanbieders van jeugdhulpverlening. De gemeente moet wel eerst een beschikking afgeven, voordat de zorg kan starten. Soms kan de zorg bekostigd worden uit een PGB. 

Neem contact op met uw gemeente om te weten met welke aanbieders de gemeente samenwerkt en welke kosten er eventueel aan de behandeling verbonden kunnen zijn. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vergoeding ter krijgen vanuit de zorverzekering. Neem daarvoor contact op met de zorgverzekeraar.