Voor jou

De NVPMT voor jou!

 

 

De Nederlandse vereniging voor Psychomotorische therapie is de vereniging voor alle PMT’ers in Nederland. Niet enkel werkende PMT’ers zijn welkom als lid, maar ook studenten zijn welkom om zich aan te sluiten bij de NVPMT.

Waar wat doet de NVPMT nu eigenlijk en wat kan het voor jou beteken?

Het bestuur heeft een aantal speerpunten geformuleerd waar de focus van de vereniging op komt te liggen. Dit zijn:

Kwaliteit waarborgen

Binnen de portefeuille Opleiding van de NVPMT gaat het om het kwaliteitsregister van psychomotorisch therapeuten. Door een samenwerking met de erkende psychomotorische opleidingen, het initiëren van nascholing en het organiseren van studiedagen kunnen we het kennisniveau van PMT’ers bewaken en met elkaar garant staan voor een stevige positie in het zorglandschap. 

Verenigen en verbinden

Dat is wat de werkveldgroepen als officiële organen van de NVPMT doen. Zij verenigen leden binnen de verschillende werkvelden en zijn door hun verbindende factor en specifieke kennis, ervaring en expertise het kloppend hart van de NVPMT.

Kennisinnovatie

Binnen de portefeuille kennisinnovatie & onderzoek gaat het om ontwikkeling van ons vak in praktijk, theorie en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is leuk omdat je zelf wil weten of het werkt wat je doet. En het is van groot belang voor de positie van het vakgebied. Daarom staat verbinding tussen onderzoek, opleiding en werkveld bij ons hoog in het vaandel! 

Belangenbehartiging

De belangen van de psychomotorisch therapeuten in het werkveld worden door de NVPMT op vele vlakken behartigd. Vanuit de NVPMT of in samenwerking met andere beroepsverenigingen zorgen we voor een goede positie in het zorglandschap als reguliere zorg, voor vergoeding van PMT en inschaling, lobby bij het ministerie, zorgverzekeraars en gemeenten en juridische ondersteuning. Kortom, veel achter de schermen voor jou, zodat jij je werk als PMT’er kunt blijven doen. 

Ben je enthousiast geworden om actief te worden binnen de NVPMT? Klik dan op de volgende link om je in te schrijven als student-lid: Lid worden - FVB (vaktherapie.nl)

We wensen je veel succes in je studie en hopen je binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de NVPMT