Lid worden?

Lid worden?

Er zijn vier vormen van lidmaatschap:

 • Normaal lidmaatschap
 • Reductielidmaatschap
 • Belangstellend lidmaatschap
 • Studenten lidmaatschap

Via de FVB kun je je aanmelden. Hieronder kun je meer informatie lezen over de verschillende lidmaatschappen en waar je aan moet voldoen.

Volledig Lidmaatschap

Dit lidmaatschap is voor psychomotorisch therapeuten die als zodanig zijn opgeleid via 1 van de door de NVPMT erkende opleidingen en, al dan niet, werkzaam zijn als psychomotorisch therapeut. Hiermee ondersteun je de ontwikkeling van de PMT in Nederland en heb je bovendien veel voordelen. Wil je weten welke voordelen dat zijn? Klik dan hier

Kosten: € 400 euro per jaar 

Reductielidmaatschap

Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor net-afgestudeerd psychomotorisch therapeuten aan opleidingen die door de NVPMT erkend zijn. Het gaat om leden voor wie het nog lastig is om direct een (volledige) baan als psychomotorisch therapeut te vinden of die er bijvoorbeeld voor kiezen om naast een baan als psychomotorisch therapeut nog verder te studeren. Wil je weten welke voordelen dat zijn? Klik dan hier

Kosten: € 232 euro per jaar

Belangstellend Lidmaatschap

Belangstellend lidmaatschap is bedoeld voor mensen die betrokken willen zijn bij de PMT, maar zelf geen actief beoefenaar (meer) zijn. Je ontvangt van het Tijdschrift voor Vaktherapie, uitnodigingen voor studiedagen en je kunt deelnemen aan bijeenkomsten van werkveldgroepen. Hoewel je welkom bent op de algemene ledenvergadering, mag je hier niet je officiële stem uitbrengen. 

Kosten: € 232 euro per jaar 

Verkrijgen van een normaal of reductie lidmaatschap

Een lidmaatschap kan direct bij aanmelding worden verkregen indien men in het bezit is van een diploma dat wordt uitgegeven door een van de door de NVPMT erkende opleidingen. Dit zijn de opleidingen Psychomotorische Therapie: 

 • Hogeschool Windesheim, Zwolle (bachelor: bewegingsagogie & psychomotorische therapie).
 • Hogeschool Windesheim, Zwolle Master PMT.
 • Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen (bachelor: Bewegingswetenschappen met minor PMT). Start 2021 krijgen een overgangsregeling, start vanaf 2022 geen directe toelating.
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen (bachelor: Vaktherapeut psychomotorische therapie.
 • Fontys Dansacademie Tilburg, Voortgezette Opleiding Bewegingsexpressie-therapie (t/m afstudeerjaar 2009).
 • KU Leuven is een erkende opleiding met: Bachelor LO-Bewegingswetenschappen inclusief een aansluitende master. Voldoet WEL aan de gestelde toelatingseisen. Maar alleen als de afstudeerrichting geestelijke gezondheid van 45 EC is gekozen.
 • KU Leuven is een erkende opleiding met: Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie inclusief een aansluitende master. Maar alleen als de afstudeerrichting geestelijke gezondheid van 45 EC is gekozen.

Zie je jouw opleiding er niet bij staan? Neem dan contact met ons op: opleidingen@nvpmt.nl Via de FVB kun je je met een geldige diploma aanmelden: Meld je nu aan!

N.B: In sommige CAO’s is geregeld dat de werkgever een deel van de contributie vergoedt (zie CAO, zie FAQ pagina …). Na volledige betaling van uw contributie ontvangt u van de vereniging een betalingsbewijs. Deze kunt u dan aan uw werkgever overhandigen. 

Studenten Lidmaatschap

Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten die aantoonbaar studeren aan één van de opleidingen die opleiden tot de kwalificatie beginnend beroepsbeoefenaar PMT en die tevens door de NVPMT erkend zijn. ​Zie hier voor meer informatie.

Kosten: € 50 euro per jaar