Aankondiging promotie Manon Smit

Op 4 oktober 13:45 zal de promotie van Manon Smit plaatsvinden. Zij zal op deze dag haar proefschrift getiteld ‘Sexual abuse in individuals with intellectual disability: a psychomotor perspective’ verdedigen. De promotie is bij te wonen in het auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105)*. Ook is de promotie te volgen via een livestream van de Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Een beknopte samenvatting van het proefschrift:

Seksueel misbruik komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Om de gevolgen van seksueel misbruik te beperken, zijn vroegtijdige signalering en goede diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik belangrijk. Om dit te bereiken zijn twee zaken in het bijzonder van belang. Ten eerste is een duidelijk beleid en protocol voor het signaleren van en het omgaan met seksueel misbruik een vereiste. Het is belangrijk dat zorgprofessionals, waaronder psychomotorisch therapeuten, weten hoe ze moeten handelen bij (vermoedens) van seksueel misbruik. Ten tweede moeten zorgprofessionals kennis hebben van de gevolgen van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor psychomotorisch therapeuten is kennis over de gevolgen van seksueel misbruik voor de lichaamsbeleving van specifieke waarde, omdat dit een belangrijk thema is van hun therapie.

Het proefschrift van Manon Smit toont aan dat de meeste zorginstellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg een protocol voor seksueel misbruik hebben en verplichte melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De zorginstellingen verschillen echter sterk in de mate waarin het protocol onder de aandacht wordt gebracht en daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt. Verder biedt het proefschrift een overzicht van de gevolgen van seksueel misbruik bij de doelgroep. Agressief gedrag, zelfverwonding en symptomen van posttraumatische stress, angst of depressie vaak voor bij de doelgroep. Daarnaast laat het proefschrift zien dat volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die seksueel misbruik hebben meegemaakt, in vergelijking met volwassenen met een LVB zonder seksueel misbruik, zich meer bewust zijn van hun lichaamssignalen, maar minder goed in staat zijn deze signalen goed waar te nemen, te tolereren en te interpreteren. Tot slot levert dit proefschrift een instrument op om de lichaamsbeleving van mensen met een LVB te meten (de Lichaamsbelevingslijst LVB).

 

*Aanmelden voor de live promotie op de Vrije Universiteit Amsterdam kan via promotiemanon04102023@yahoo.nl.