Commissies

 

Werkgroep studiedagen 

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van studiedagen.

Leden van de werkgroep zijn:

 • Raymond Daniëls
 • Wendy van Oosten
 • Merel Laan
 • Diecke Munneke
 • Danieke Jol
 • Nathalie Jans


Werkgroep PR & Communicatie 

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle taken die te maken hebben met PR en Communicatie t.b.v. de (NV)PMT.

Leden van de werkgroep zijn:

 • Matthijs Pouw (voorzitter)
 • Eline ten Pas
 • Sven Marcé
 • Máttias Ronda
 • Gijsje Adriaanse
 • Erik Jumelet-Boom
 • Wil je de werkgroep PR & Communicatie versterken? Mail dan naar: prencommunicatie@nvpmt.nl


Werkgroep Klaas van Roozendaalprijs 

Doelstelling van de werkgroep is om tweejaarlijks de Klaas van Roozendaalprijs toe te kennen. 

Leden van de werkgroep zijn:

 • Jonas Glas
 • Sigrid den Elt
 • Marco Mulder
 • Nathalie Jans
 • Robin Zwaan


Stuurgroep Onderzoek NVPMT 

Doelstelling: Monitoring & (proces)evaluatie van onderzoeksprojecten, waaronder promotietrajecten, behandeling subsidieaanvragen en bespreken van concrete samenwerking in onderzoekstrajecten ( o.a. lectoraat, universiteit, hogescholen, NVPMT, werkveld, creëren consortia , externe partners). 

Leden van de stuurgroep zijn:

 • Claudia Emck (Vrije Universiteit) 
 • Jooske van Busschbach (Hogeschool Windesheim) 
 • Tina Bellemans
 • Cees Boerhout
 • Pim Hoek


Stuurgroep onderwijs 

Leden van de stuurgroep zijn:

 • Marieke Coenen
 • Thomas Scheewe
 • Inge van Driel
 • Pim Hoek


Kas controle commissie

Doel van de commissie is de controle op een correct gevoerd financiële administratie, waarvan zij jaarlijks op de ALV verslag doet. 

Samenstelling van de commissie in 2023:

 • Corriane Gijsbertsen
 • Anita Kerklaan


Commissie van toelating 

Samenstelling Commisie van toelating:

 • Cor Niks
 • Yvonne van Doorn
 • Manon Zandbergen