Afgerond en lopend wetenschappelijk onderzoek

Afgerond en lopend wetenschappelijk onderzoek
 

Onderzoek psychomotorische therapie

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychomotorische therapie (PMT) maakt de afgelopen decennia een sterke groei door. Dit blijkt uit de toename van het aantal promotie-trajecten dat is afgerond en momenteel gaande is. Daarnaast lopen er (gesubsidieerde) onderzoeksprojecten die bijdragen aan de wetenschappelijke profilering van PMT. Hieronder volgt een overzicht, dat geregeld wordt aangepast aan de actuele situatie.

Opmerkingen of vragen zijn welkom en kunnen worden doorgegeven aan de portefeuillehouder kennisinnovatie & onderzoek van de NVPMT via onderzoek@nvpmt.nl
 

Afgerond promotieonderzoek in Nederland

Baardman, I. (1989). Ingebeelde lelijkheid. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Boerhout, C. (2017) Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders: Evidence-based treatment and performance-based measurement. Academisch proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit.

Bosscher, R. (1991). Runningtherapie bij depressie. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Deenik, J. (2019) Thinking inside the box: changing lifestyle to improve the health of inpatients with severe mental illness. Maastricht: Academisch proefschrift Universiteit Maastricht.

Emck, C. (2011). Gross motor performance in children with psychiatric disorders. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Hammink, N.H. (2003). Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld; Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Maastricht: Shaker Publishing BV

Kalisvaart, H. (2019). Body-relatedness in somatic symptom disorder. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit.

Moeijes, J. (2019). Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life: A cross-sectional and longitudinal study in Dutch primary school children. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Scheewe, T.W. (2012). The TOPFIT study: the outcome of psychosis and fitness therapy. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit.

Scheffers, M. (2018). Body experience in patients with mental disorders. Academisch proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit. 

Van der Maas, C. C. (2015). Psychomotor Therapy in Chronic Pain Rehabilitation Enhancing body awareness in multidisciplinary treatment. Amsterdam: proefschrift Vrije Universiteit.

Van der Stouwe, E. (2019). Victimization in psychosis: a body-oriented and social cognitive approach. Groningen: Academisch proefschrift, Groningen: Rijksuniversiteit.

Van Roozendaal, N.P. (1969). De prognostische waarde van een bewegingsonderzoek bij een groep psychiatrische patiënten. Doctoraatproefschrift, Leuven: Katholieke Universiteit.
 

Lopend promotieonderzoek

Bellemans, T. Promotieonderzoek gericht op PMT Agressieregulatie bij mensen met licht verstandelijke beperkingen. Promotor is prof. dr R. Didden (RUN), copromotor is dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim), Afronding verwacht op 21 juni 2021.

Bouman, R. Promotieonderzoek gericht op psychomotorische therapie en schematherapie bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Promotor: prof. dr. R. Oude Voshaar (RUG), copromotoren dr. R. van den Brink (RUG). Afronding verwacht in 2022.

De Vries, B. Promotieonderzoek gericht op victimisatie bij psychose en de effecten van een psychomotorische kickboksinterventie. Promotores prof dr. A. Aleman (RUG), prof. dr. M. Pijnenborg (RUG), co-promotor dr. J. T. van Busschbach (RUG, Windesheim).

Den Bleijker, N.M. Evaluatie van de gezondheidseffecten van een multidisciplinaire leefstijl gerichte behandelmethode (MULTI) voor mensen met een psychiatrische aandoening. Promotor prof. dr. W. Cahn (UMCU), copromotores dr. I. Hendriksen (ggz centraal) en dr. J. Deenik (ggz centraal & Maastricht University).

Leeflang, M. Promotieonderzoek gericht op seksueel trauma bij mensen met LVB: effecten van een psychomotorische interventie. Promotor prof. dr. R. Didden (Radbouduniversiteit), co-promotoren dr. W.J. Scheffers (Windesheim), dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim). Afronding verwacht 2023.

Muller, M. Promotieonderzoek ‘Don’t Stop Me Now’ over de inzet van PMT in samenwerking met buurtsportcoaches gericht op sport en participatie.  Promotor Prof. dr. M. Pijnenborg (RUG), co-pormotor dr. L. Steenhuis (GGZ Drenthe), dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim), dr. N. Boonstra (NHL/Stenden).

Nieuwenhuyse, A. Promotieonderzoek naar “Exercise behaviour in eating disorders”. Promotor prof. dr. A. van Elburg (UU), copromotoren dr. W.J. Scheffers (Windesheim) en dr. J.T van Busschbach (RUG, Windesheim). Afronding verwacht in 2024. 

Rekkers, M. Promotieonderzoek gericht op psychomotorische interventies voor mensen met een eetstoornis gericht op positieve lichaamsbeleving. Promotor Prof. dr. A. Elburg (UU), copromotoren Dr. W.J. Scheffers en Dr. J.T van Busschbach. Afronding verwacht in 2022. 

Siebelink, N. Promotieonderzoek gericht op Effecten van mindfulness training bij ADHD. Promotor prof. dr. S. Bögels (UvA), copromotor dr. C. Greve (RUG). Afronding verwacht in 2022.

Smit, M.  Promotieonderzoek gericht op seksueel trauma bij mensen met LVB: psychomotorische diagnostiek. Promotor prof. dr. P. Beek (VU), copromotoren dr. C. Emck (VU), dr. W.J. Scheffers (Windesehim), dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim). Afronding verwacht in 2022. 

Van der Kamp, M. Promotieonderzoek gericht op PMT-diagnostiek en behandeling bij PTSS. Promotores Prof. P.J. Beek (VU), prof P. Cuijpers (VU), co-promotor dr. C. Emck (VU). Afronding verwacht in 2023.

Van Schothorst, N.M.E. Evaluatie van de implementatie van een multidisciplinaire leefstijl gerichte behandelmethode (MULTI) voor mensen met een psychiatrische aandoening. Promotor prof. dr. N.K. de Vries (MUMC), copromotores prof. dr. P. N. van Harten (ggz centraal & Maastricht University) en dr. J. Deenik (ggz centraal & Maastricht University).

Van ’t Hooft, P. Promotieonderzoek gericht op de kracht van water. Hoe bewegen in water bij kinderen met autisme kan bijdragen aan verbeterde balans, toename van bewegingsvaardigheden en verbetering van de sociale interactie. Promotor dr. E. Hartmann, copromotoren dr. J. Moeijes, dr. J.T. van Busschbach.

Vanuit ZONMW werd een subsidie verleend voor vier jaar voor het onderzoek “Don’t Stop Me Now’ over de inzet van PMT in samenwerking met buurtsportcoaches gericht op sport en participatie.  Projectleiders Prof. dr. M. Pijnenborg (RUG), dr. L. Steenhuis (GGZ Drenthe), dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim); tevens dr. C. Emck (VU), dr. N. Boonstra (NHL/Stenden) en M. Muller, MSc (GGZ Drenthe).
 

Lopende (gesubsidieerde) onderzoeksprojecten

RAAK-Publiek ‘Patient Reported Outcome Measures voor Psychomotorische Therapie: Doen en meten’. Gestart 1 juni, projectleider dr. Mia Scheffers, samenwerking met onder andere Hogeschool Arnhem Nijmegen (Msc. L. van Mierlo en drs. O. Glas) Hogeschool Zuyd (prof. dr. S. van Hooren), Universiteit van Maastricht (prof. dr. S. Beurskens) en het UMCG (prof. dr. M. Wichers).

Daarnaast deelname via Stuurgroep (dr. J.T. van Busschbach) en project (P. Hoek, MA Calo) aan RAAK-Publiek Sport voor Participatie, van lectoraat School en Sport (lector dr. I. van Hilvoorde) in samenwerking met o.a. de Hogeschool Utrecht en de Stichting Life Goals.

Deelname aan het project Evidence Gap Map Vaktherapie (drs. T. Bellemans, dr. J. Moeijes, dr. J.T. van Busschbach). De ontwikkeling van een Evidence gap map voor vaktherapie in de forensische jeugd- en volwassenzorg; tevens de ontwikkeling van een dergelijke Evidence gap map voor forensische psychiatrie voor volwassenen. Projectleider prof. dr. S. van Hooren.

Vanuit ZONMW werd door Pim Hoek, ambulatorium PMT, Krista van Berkel en dr. J. Deenik (kenniskringleden) een subsidie ontvangen voor een zogenaamd Living Lab rondom ‘De waarde van bewegen’, een project in samenwerking met de gemeente Harderwijk. 

Dr. J. Moeijes ontving een Kiem subsidie vanuit SIA-RAAK om te gaan starten met het project Iedereen naar de club! Van aangepast sporten naar georganiseerd sporten voor kinderen met psychosociale problemen. 

Methode voor Stamp Stoot Stem: dr. C. Boerhout. Vervolgonderzoek onder patiënten met een eetstoornis naar een psychomotorische gedragsmaat voor agressieregulatie, uitgevoerd bij Lentis PsyQ Eetstoornissen Groningen, i.s.m. Bewegingswetenschappen RUG en dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim). 

De inzet van PMT bij niet-aangeboren hersenletsel. Onderzoek naar de resultaten van de Hersenz modules voor mensen in de chronische fase met name waar het gaat om verbetering van lichaamsbewustzijn en vitaliteit. Projectleider M. Dhondt (Hersenz/Heliomare), i.s.m. dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim) en L. van Schoonhoven, MSc (Interact Contour).

Onderzoeksproject naar lichamelijke dissociatie in relatie tot posttraumatische stress symptomen bij cliënten met vroegkinderlijk trauma door drs. I. Nissen waarbij ROM-data van cliënten van het voormalig Topreferent Traumacentrum Altrecht worden gebruikt. Projectleider dr. W.J. Scheffers, i.s.m. dr. S. Mathijssen (Altrecht), dr. J.T. van Busschbach (RUG, Windesheim).