Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wat biedt een lidmaatschap van de NVPMT?

Net als jij, willen wij graag dat het beroep psychomotorisch therapeut inhoudelijk beter en maatschappelijk sterker wordt. Door lid te zijn van de NVPMT kun je hierop invloed uitoefenen en kun je een bijdrage leveren, met als voordelen:

 • Je kunt je registreren bij het Register Vaktherapie waarmee jij als professional een kwaliteitskeurmerk hebt; 
 • Je kunt met korting deelnemen aan onze studiedagen, waarop je je inhoudelijk kunt scholen, kunt netwerken en accredtitatiepunten verzamelt voor het Register Vaktherapie;
 • Je hebt toegang tot intervisiegroepen en werkveldgroepen en kunt daarmee je professionaliteit verder ontwikkelen en je netwerk uitbreiden;
 • Je kunt publicaties downloaden en je ontvangt ieder kwartaal het Tijdschrift voor Vaktherapie;
 • Je ontvangt nieuwbrieven vanuit de FVB en de NVPMT met de meest recente informatie over jouw beroep;
 • Je hebt toegang tot het ledendeel van de website;
 • Je hebt toegang tot de kennisbank van de NVPMT;
 • Je kunt invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging of bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het beroep of aan de maatschappelijke positionering. Voor het meerjarenbeleidsplan van de vereniging klik hier. Dit kun je doen door je in te zetten in een van de vele stuurgroepen, commissies of tijdelijke werkgroepen of door je inbreng op de algemene ledenvergadering;
 • Je hebt via de website van de NVPMT de mogelijkheid om als (zelfstandig) PMT-er gevonden te worden;
 • Je kunt bij ons advies inwinnen inzake (inidividuele) rechtpositionele belangenbehartiging en m.b.t. FWG (3.0). Je kunt kosteloos gebruikmaken van een juridisch fonds voor de eerste 24 uur (daarna tegen betaling). De NVPMT is via de FVB aangesloten bij de FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek. De FBZ is partij in de CAO-onderhandelingen voor de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingstehuizen, gezondheidscentra en ambtenarenorganisaties. In de nabije toekomst is de FBZ ook te raadplegen voor individuele ondersteuning;
 • Je kunt gebruik maken van de werkgroep VVT (vrijgevestigde vaktherapeuten) van de FVB. Op verzoek staat iemand van de NVPMT je bij in raad en daad voor de start van je eigen praktijk. 

Wat kun je vinden op het ledendeel van de website?

 • Je vindt er een overzicht van alle door het Register Vaktherapie geaccrediteerde studiedagen en opleidingen;
 • Je kunt publicaties vinden en posten op de NVPMT kennisbank;
 • Je vindt er een actueel vacatureoverzicht;
 • Je kunt collega’s vinden bijvoorbeeld voor het starten of aansluiten bij een intervisiegroep;
 • Je kunt je eigen gegevens aanpassen of een eigen praktijk toevoegen, die gevonden kan worden door leden en verwijzers;
 • Het ledendeel is geconfigureerd met het ledendeel van de website van de FVB waar je meer informatie kunt vinden en bijvoorbeeld foldermateriaal kunt bestellen.

Tijdschrift voor Vaktherapie

Een van de voordelen van het lidmaatschap van de NVPMT is dat je vier keer per jaar het Tijdschrift voor Vaktherapie krijgt. Nieuwsgierig? Klik dan hier om uitgelichte artikelen te kunnen lezen.

Voor wie is het tijdschrift bedoeld?

Het Tijdschrift is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben. Leden van de aangesloten beroepsverenigingen ontvangen het Tijdschrift voor Vaktherapie gratis. Ben je geen lid en wil je het Tijdschrift voor Vaktherapie wel graag ontvangen? Dat kan door een abonnement af te sluiten.