Volwassenen en ouderen

Volwassenen en ouderen

Wanneer psychomotorische therapie?

Als je niet lekker in je vel zit

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psycho sociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik vanbewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De therapie is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten. De psychomotorisch therapeut sluit altijd aan bij de hulpvraag en de mogelijkheden van de client.Psychomotorische therapie wordt individueel of in groepen gedaan. 

 

Wat zijn de uitgangspunten van de psychomotorische therapie?

 • Een lichaams- en bewegingsgerichte therapie.

Psychische klachten- en aandoeningen hebben ook een lichamelijke kant. Die lichamelijke kant is het aangrijpingspunt van de psychomotorische therapie. Er zijn ruwweg drie invalshoeken om klachten te verminderen, het psychisch welbevinden positief te beïnvloeden of acceptatie te bevorderen: 

 • Lichamelijke inspanning en psychisch welbevinden

Er wordt steeds meer bekend over de positieve invloed van lichamelijke activiteiten op het psychische welbevinden. De psychomotorisch therapeut onderzoekt met jou hoe lichaamsbeweging en lichamelijke inspanning aansluiten bij jouwklachten en hulpvraag. Lichaamsbeweging met voldoende inspanning kan bijvoorbeeld de stemming verbeteren, kan je conditie verbeteren en kan je veerkracht doen toenemen. Je krijgt ook weer zin om andere activiteiten te ondernemen. 

 • Lichaamsbeleving, emoties en gedrag

Bij verschillende soorten psychische problemen kan de lichaamsbeleving verstoord zijn. De persoon kan lichaamssignalen niet goed waarnemen, begrijpen en ernaar handelen. Dit kan zich voor doen bij:

 • Traumatische ervaringen waarbij de lichamelijke integriteit is aangetast, zoals bij pesten of seksueel misbruik of mishandeling; 
 • Ernstige lichamelijke ziekten waaronder somatisch medisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten; 
 • Eetstoornissen; 
 • Problemen in het reguleren (doseren, afstemmen) van emoties en gedrag.

In de psychomotorische therapie leer je door middel van lichaamsgerichte activiteiten lichaamssignalen waarnemen. De psychomotorisch therapeut helpt jou om de betekenis ervan te begrijpen door deze lichaamssignalen te koppelen aan de gevoelens, gedachten en gedrag. Door lichaamssignalen waar te nemen en de betekenis ervan te begrijpen helpt dit om de regie over je eigen handelen te nemen. Bijvoorbeeld bij het leren aangeven van grenzen naar anderen toe, het uiten of doseren van emoties of bij het genieten van intimiteit. 

 • Lichaamswaardering

Een negatieve lichaamswaardering kan leiden tot problemen in contact met anderen, kan een rol spelen bij problemen met eten, met intimiteit of fysieke activiteiten. De psychomotorisch therapeut helpt jou om de verstoorde lichaamswaardering te normaliseren en daarmee jouw psychisch welbevinden te verbeteren. 

 • Ervaringsgericht leren

De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van de principes van ervaringsgericht leren. Mensen leren door te doen en te ervaren. De kracht van deze benadering ligt in de verbinding van voelen, denken en handelen. De psychomotorisch therapeut werkt met lichaamsgerichte activiteiten en bewegingsactiviteiten. Dit kunnen individuele activiteiten zijn of activiteiten die je samen met anderen doet. Samen met de therapeut kies je activiteiten uit die voor jou betekenisvol zijn. Deze activiteiten helpen jou ervaringen op te doen waarvan je kunt leren. Waar nodig helpt de psychomotorisch therapeut jou om gevoelens en gedachten die tijdens de activiteiten een rol spelen, te verduidelijken. 

Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je middelen in handen om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.

 • Persoonlijke benadering

Psychomotorisch therapeuten stemmen hun behandeling af op jouw hulpvraag en jouw persoonlijke situatie. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, ook al hebben ze soms last van vergelijkbare klachten. De psychomotorisch therapeut maakt met jou een persoonlijk behandelplan. Samen bepalen jullie aan welke doelen je gaat werken en wat je kunt bereiken in de therapie. 

 • Behandeling gebaseerd op richtlijnen

De psychomotorisch therapeut werkt volgens de richtlijnen die op grond van onderzoek en/of door de beroepsgroep zijn vastgesteld. De richtlijnen vormen het kader waarbinnen de psychomotorisch therapeut met jou tot een persoonlijk behandelplan komt. 

 

Waar vind ik een psychomotorisch therapeut?

Psychomotorisch therapeuten zijn onder meer werkzaam in het instellingen voor:

 • Geestelijke gezondheidszorg (basis ggz of specialistische ggz);
 • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; 
 • Revalidatie; 
 • Forensische psychiatrie;  
 • Verslavingszorg. 

En er zijn psychomotorisch therapeuten met een eigen praktijk. Vaak is er op de website van een praktijk of instelling informatie over psychomotorische therapie te vinden. Zoek je een vrijgevestigde psychomotorisch therapeut die erkend is door de NVPMT? Deze zijn te  vinden op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Zoek een PMT'er bij jou in de buurt.

 

Samenwerking

Psychomotorisch therapeuten werken vaak samen met andere hulpverleners. 

In de meeste GGZ-instellingen waar psychomotorisch therapeuten werken, werken zij samen met een regie behandelaar, bijvoorbeeld een GZ-psycholoogof een psychiater. In de specialistische GGZ werkt de psychomotorisch therapeut in een multidisciplinair team. 

Vrijgevestigde psychomotorisch therapeuten werken vaak samen met de verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts) of een regiebehandelaar zoals een psycholoog of psychotherapeut of psychiater.

Folder PMT

 

Vergoedingen

Volwassenen (18 jaar en ouder): verzekerde zorg.

Vergoedingen bij vrijgevestigdepsychomotorisch therapeut: Met een aanvullende verzekering vergoeden sommige verzekeraars (deels) de behandeling bij de vrijgevestigd psychomotorisch therapeut. 

Bij behandeling bij een instellingwordt de psychomotorische therapie doorgaans geheel vergoed. Wel wordt altijd het verplicht eigen risico aangesproken. 

Wil je precies weten hoe dit zit? Neem contact op met je verzekeraar.