Cliënten

PMT in het algemeen

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik vanbewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De therapie is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten. De psychomotorisch therapeut sluit altijd aan bij de hulpvraag en de mogelijkheden van de client.

Er is psychomotorische therapie voor  kinderen & jongeren, volwassenenouderen, gezinnen . 

Psychomotorisch therapeuten zijn werkzaam op een groot aantal terreinen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Zijn zijn onder meer werkzaam binnen instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatie, justitiële instellingen, somatische zorg, speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Er zijn ook psychomotorisch therapeuten die een eigen praktijk voeren. Op hun website vind je informatie over de doelgroepen waar zij therapie aan bieden. 

Psychomotorisch therapeuten die lid zijn van de NVPMT hebben een erkende opleiding gevolgd op bachelor hbo-niveau of master hbo of wo-niveau.

 

Vindt een PMT'er

Zoek een PMT'er bij jou in de buurt